Energiasäästmislahenduste audit

Mistahes auditeerimine on esimene samm selguse ja lahenduste suunal. Tavapäraselt on ressursi- ja energiatõhususlahendused väga komplekssed ning hõlmavad paljusid valdkondi. Vaid ühe nurga alt lähenedes pole info õige, tulemused on ebatäpsed ja olukorra parandamise asemel võib lõpptulemus isegi olukorda halvendada.

Audit algab lähteandmete kogumisega, mille raames on oluline tellija poolt edastada võimalikult täpsed ja ajakohased lähteandmed. Mida korrektsemad lähteandmed, seda täpsem on lõppauditis arvutatud tasuvusajad, energiakulude kalkulatsioonid ja lahenduste maksumused.

auditeerimise on esimene samm

Kaardistus ja mõõtmised

Hoone andmete analüüsiks ja kaardistamiseks kaasatakse projekti vastavad kogemustega insenerid, kes töötavad lähteinformatsiooni läbi ning kaardistuse käigus hindavad tehnosüsteemide hetkeolukorda ja selgitavad välja lahendused olemasoleva olukorra parandamiseks. Erinevalt klassikalisest energiaauditist teostatakse energiasäästmislahenduste auditi raames erinevad mõõtmised, mis hõlmavad sisekliimat (temperatuur, CO2, suhteline õhuniiskus), valgustasemeid ruumides ja töökohtadel, pisteliselt termograafiat, segistite ja duššide veekulu, elektrikulu mõõtmisi ja tööstusettevõtetes ka suruõhu lekete osakaalu mõõtmisi või juba kaardistust. Tulemuste põhjal koostatakse kliendile mõistliku tasuvusajaga lahendused, mis olenevalt valdkonnast aitavad energiakuludelt 40-90% kokku hoida.

Koolitamine ja realiseerimine

Auditeerimise teenus hõlmab töö valmides kokkuvõtte presenteerimist ning koolitust välja pakutud lahenduste kohta, et meie klient ei saaks endale järjekordset klassikalist energiaauditit, mis konstateerib tüüpiliselt hetkeolukorra fakte, kuid ei paku välja konkreetset lahendust, tasuvusaegasid ja tegevusplaani.

DeltaE Inseneribüroo audit annab kliendile tehnosüsteemide olukorra parandamiseks konkreetsed lahendused ning pakub prioriteetide põhjal välja edasise tööplaani. Lisaks annab audit põhjaliku ülevaate iga kompleksi energiatarbimisest ning elektrienergia tarbimise trenditest.

Tellija koolituse järgselt on kliendil võimalik otsustada, kas ta soovib ise lahenduste realiseerimisse investeerida või tehakse seda meie abiga. Oleme valmis enda väljatöötatud lahendused ise rahastama. Oleme kokkuhoius niivõrd kindlad!

Energiasäästmislahenduste realiseerimise tervikprotsess

Tavapärase auditeerimisprotsessi ajakava

Etapp
Aeg
Lähteandmete kogumine 1. – 2. nädal
Ülevaatuste läbiviimine 3. nädal
Mõõtmise teostamine 3. – 4. nädal
Auditi raporti koostamine 4. – 6. nädal
Presenteerimine ja Tellija koolitus 7. nädal
Finantseerimismudeli kinnitamine 8. nädal
Lahenduste realiseerimine 8. nädal

Energiasäästmislahenduste auditite keskmised tulemused

Valdkond
Kokkuhoid
Tasuvusaeg
Elekter 10-15% 2 – 4 a
Valgustus 70-90% 2 – 3 a
Veesääst 20-30% 1 – 2 a
Küte-ventilatsioon-jahutus 20-30% 2 – 5 a
Hooneautomaatika 20-40% 2 – 5 a
Suruõhk ja tööstuslahendused 20-40% 1 – 2 a
Päikeseenergia 6 – 9 a

Energiasäästmislahenduste audit vs energiaaudit

DeltaE
audit
Energiaaudit
Energiakulude kaardistus
Energiakulude analüüs
Soovituste koostamine
Tehnosüsteemide tehniline kaardistus
Ulatuslike mõõtmiste läbiviimine
Lahenduste väljatöötamine
Realiseerimisplaani paikapanek
Tellija koolitus
Finantseerimismudeli koostamine

Telli oma ettevõttele audit

Võta ühendust

Valdkonna referentsid

Estanc AS

 • Objekt tootmiskompleks
 • Objekti suurus 11 500 m2
 • Keskmine tasuvusaeg 3,5 a
 • Lahenduste arv 13
 • Hinnanguline investeering 185 k€

Acino Estonia OÜ

 • Objekt tootmiskompleks
 • Objekti suurus 3 000 m2
 • Keskmine tasuvusaeg 5 a
 • Lahenduste arv 13
 • Hinnanguline investeering 145 k€

Clyde Bergemann Eesti AS

 • Objekt tootmiskompleks
 • Objekti suurus 7 300 m2
 • Keskmine tasuvusaeg 2 a
 • Lahenduste arv 14
 • Hinnanguline investeering 800 k€

Eesti Post AS

 • Objekt büroohoone
 • Objekti suurus 21 000 m2
 • Keskmine tasuvusaeg 3,8 a
 • Lahenduste arv 9
 • Hinnanguline investeering 350 k€

Neiser Group AS

 • Objekt tootmiskompleks
 • Objekti suurus 11 200 m2
 • Keskmine tasuvusaeg 6,8 a
 • Lahenduste arv 17
 • Hinnanguline investeering 450 k€

Värska Vesi AS

 • Objekt tootmiskompleks
 • Objekti suurus 7 500 m2
 • Keskmine tasuvusaeg 4,9 a
 • Lahenduste arv 15
 • Hinnanguline investeering 130 k€

Loginvest OÜ

 • Objekt logistikakeskus
 • Objekti suurus 33 000 m2
 • Keskmine tasuvusaeg 2,5 a
 • Lahenduste arv 10
 • Hinnanguline investeering 295 k€

Harju Elekter Elektrotehnika AS

 • Objekt tootmiskompleks
 • Objekti suurus 9 300 m2
 • Keskmine tasuvusaeg 3,2 a
 • Lahenduste arv 10

Järva vald

 • Objekt koolimaja
 • Objekti suurus 7 800 m2
 • Keskmine tasuvusaeg 3,0 a
 • Lahenduste arv 16
 • Hinnanguline investeering 120 k€

Raum OÜ

 • Objekt tootmiskompleks
 • Objekti suurus 4 000 m2
 • Keskmine tasuvusaeg 4,5 a
 • Lahenduste arv 14
 • Hinnanguline investeering 72 k€

Lõuna-Eesti Haigla AS

 • Objekt haigla
 • Objekti suurus 20 000 m2
 • Keskmine tasuvusaeg 5,25 a
 • Lahenduste arv 14
 • Hinnanguline investeering 725 k€

Karlskroona OÜ

 • Objekt laokompleks
 • Objekti suurus 5 000 m2
 • Keskmine tasuvusaeg 3,25 a
 • Lahenduste arv 8
 • Hinnanguline investeering 128 k€

RealWAY OÜ

 • Objekt büroohoone
 • Objekti suurus 3 700 m2
 • Keskmine tasuvusaeg 4,25 a
 • Lahenduste arv 12
 • Hinnanguline investeering 150 k€

MTG GRUPP OÜ

 • Objekt haigla
 • Objekti suurus 8 500 m2
 • Keskmine tasuvusaeg 4,9 a
 • Lahenduste arv 10
 • Hinnanguline investeering 360 k€