Suruõhu lekete kaardistus

Miks on suruõhu leketega tegelemine oluline?
 • Suruõhu masinate töökindluse tagamine
 • Suruõhu tööriistade eluea pikenemine
 • Inimeste töötingimuste paranemine
 • Kompressori eluea pikenemine
 • Rõhulangude eemaldamine
 • Energia kulu kokkuhoid
 • Keskkonna säästlikum
Suruõhu lekete kaardistus - DeltaE
parim viis suruõhusüsteemi kulude vähendamiseks

Suruõhu lekete kaardistus on parim viis suruõhusüsteemi kulude vähendamiseks ning eluea pikendamiseks. Kaardistus annab täieliku ülevaate kõikidest leketest ning toob välja süsteemi probleemsemad kohad.

Kaardistus viiakse läbi kõige kaasaegsemate SDT ultraheli seadmetega. Seadmed aitavad tuvastada ka kõige väiksemad lekked mürarikkast tootmisest. Olles SDT ultraheli mõõteseadmete maaletooja, saame garanteerida kõige täpsemat ja professionaalsemat lekete kaardistuse teenust Eestis! Vaata rohkem SDT seadmete kohta

Kaardistuse lõpuks esitatakse kliendile raport mille alusel on võimalik remontööde teostajal lihtsasti tööd läbi viia. Raport sisaldab iga lekke infot:

 • lekke suurus ja kulu €/a
 • pilt lokaliseeritud lekkest
 • defektse detaili määratlus
 • paranduse toimingute kirjeldus
 • paranduse maksumuse hinnang
 • lekkekulu m3/min ja €
 • tööde tasuvusarvutused
 • lekke prioriteetsuse määratlus

Lisaks lisatakse iga lekke juurde silt mille abil on remontööde teostajal lihtne lekkepunkti leida.

Suruõhu lekete kaardistuse koostamise etapid

Suruõhu lekete kaardistus - joonis

Kaardistuse tööd on võimalik tellida kui ühekordse teenuse kuid ka perioodilise teenusena. Perioodilise teenusena käiakse süsteemi inspekteerimas ettemääratud aja välpade jooksul. Igale sellisele kaardistusele koostatakse raport milles tuuakse välja ka eelnevalt teostatud parandustööde kvaliteet.

 • Ühekordne kaardistus sobib ideaalselt väiksemate (alla 50 kW) suruõhu süsteemide kontrolliks. Võib ka teostada suurematele kui lekete maht on väike. Parim viis süsteemi lekete olemuse tuvastamiseks.
 • Kaardistuse teenus mõeldud süsteemile mis vajab pidevat hooldust ning lekked on tavapärane nähtus. Aitab tuvastada perioodiliselt uusi lekkeid ning hinnata eelnevate remontööde kvaliteeti. Ainuke lahendus lekete kaotamiseks täielikult.

Milleks valida just DeltaE suruõhu lekete kaardistus?

DeltaE Konkurent
1. Leitakse kõik lekked kogu trassi ulatuses
2. Kõik lekked pildistatakse üles
3. Lekkekoht märgitakse sildiga
4. Lekke maht on teada
5. Defektse detaili kirjeldus
6. Detaili remonttöö maksumus
7. Prioriteet igal lekkel
8. Tasuvusaeg igal lekkel
9. Süsteemi heaolu parandamiseks soovituslikud tegevused

Telli oma ettevõttesse suruõhu lekete kaardistus

Võta ühendust

Miks ei saa lekkeid leida kõrvaga kuulates?

Lekkeid eemaldatakse tootmistes tihtipeale selle järgi kas nad on kuuldavad või mitte ning ei arvestata sellega, et enamus lekkeid ei ole kuuldavad kõrvaga üldse. Põhjuseks võib olla tootmise müra või ava geomeetria. See kas suruõhu leke teeb kuuldavat heli või mitte sõltub ava geomeetriast. Kõige lihtsam näide sellele on suuga õhu puhumine, kui niisama õhku puhuda on see vaevu kuuldav aga kui asetada vile suu ette, teeb see sama õhu puhumine väga tugevat heli. Mis aga ei sõltu ava geomeetriast on turbulentsi tekkimine. Kui õhk liigub kõrgema rõhuga anumast madalama rõhuga keskkonda tekib õhus turbulents. Turbulentsi keerised tekitavad alati ultraheli mis on kuuldav ainult spetsiaalselt ultraheli kuulamiseks mõeldud seadmega.

Keskmiselt maksab üks leke ettevõttele aastas 75 €. Saja sellise lekke esinemise korral tähendab see 7500 eurost kadu aastas. 90% kõikidest leketest suruõhusüsteemis on võimalik parandada. Lekete parandamine aitab pikendada ka teie kompressori eluiga mis tekib kompressorite tsükklite pikenemisest. (kompressor on vähem koormatud)