Hooneautomaatika projekteerimine ja ehitus

Olukorra kaardistus

 • Juhitavate/visualiseeritavate süsteemide kaardistus.
 • Kütte- ja jahutussüsteemid – kogused, tüübid, kontrollerid, andurid, ventiilid, termostaadid, ajamid, kollektorid, kilbid, täiturseadmed, releed, kommunikatsiooniprotokollid.
 • Ventilatsioonisüsteemid – kogused, tüübid, kontrollerid, andurid, ventiilid, ajamid, kilbid, täiturseadmed, releed, kommunikatsiooniprotokollid.
 • Soojussõlmed – kogused, tüübid, kontrollerid, andurid, ventiilid, ajamid, kilbid, täiturseadmed, ringluspumbad, kommunikatsiooniprotokollid.
 • Mõõtmissüsteemid – arvestite kogused, tüübid, kommunikatsiooniprotokollid, kontrollerid
 • Probleemide tuvastamine ja mahutabelite koostamine.

Tehnilise lahenduse koostamine

 • Automaatikaseadmete valik – kontrollerid, andurid, kommunikatsiooniprotokollid, täiturmehhanismid
 • Paigaldustööde hindamine – kaabeldus, paigaldus, torutööd (vajadusel), elektritööd
 • Programmeerimise ja visualiseerimise hindamine – loogikate koostamine, funktsionaalsus, visualiseeringute koostamine

Projekti osad

 • Seletuskiri
 • Asendiplaan
 • Struktuurskeem
 • Seadmete loetelu
 • Monitoorimissüsteem
 • Infolehed
 • Hooldusnõuded ja juhend
 • Majanduslik arvutus

Hooneautomaatika ehitus

 • Seadmete tellimine
 • Tarne
 • Vanade seadmete demonteerimine
 • Uute seadmete paigaldamine
 • Teostusjooniste koostamine
 • Süsteemi seadistamine
 • Peenhäälestus
 • Tellija koolitamine
 • Püsihooldus

Küsi pakkumist!

Võta ühendust

Valdkonna referentsid

Soovid lahendusi? Võta ühendust!

Võta ühendust