Päikeseenergia

Pakutavad teenused
 • Päikesejaamade projekteerimine
 • Päikesejaamade ehitus
 • Jaamade hooldus ja monitooring
 • Projektide analüüs ja inspekteerimine
 • Lubade ja kooskõlastuste hankimine
 • Päikesejaama sidumine hooneautomaatikaga
 • Otseliini ehitus
Tasuta konsultatsioon
Päikesejaamade projekteerimine

Projekteerimine

Ehitus

Hooldus

Kellele on lahendused suunatud?

 • Põllumajandusettevõtted
 • Kinnisvara arendajad
 • Tootmine/tööstus
 • Ehitusettevõtted
 • Ärikinnisvara
 • Avalik sektor
 • Investorid

Miks investeerida päikeseelektrijaama?

 • Investeering tasub ennast ära koos toetusega kuni 6 aastaga
 • Loodussõbralikkus – elektrit toodetakse taastuvast energiaallikast
 • Vähenevad liinikaod ja hoitakse kokku võrgutasudelt
 • Sõltumatus – väheneb mõjutatus ülekandevõrgu tõrgetest tulenevatest kahjudest
 • 2020. aasta lõpuks valminud jaamadele on võimalik taotleda taastuvenergia toetust
 • Positiivne mainekuvand – võimalus presenteerida ennast rohelise mõtteviisi edendajana
 • Valdkond on pidevas arengus eesmärgiga tõsta paneelide tootlikust
 • Paneeli on rikke korral lihtne utiliseerida ja asendada uuega
 • Pikaealisus – prognoositav eluiga 25+ aastat

Päikeseelektrijaamade keskmised tasuvused ja tootlikkused

Jaama tüüp Jaama võimus Investeering Tasuvusaeg toetusega ROI IRR
Maajaam 30 kW 24 000 6,0 317% 16,3%
Katusejaam 30 kW 23 000 5,8 331% 16,9%
Maajaam 50 kW 45 000 6,7 273% 14,4%
Katusejaam 50 kW 39 000 5,8 331% 16,9%
Maajaam 100 kW 85 000 5,9 324% 16,6%
Katusejaam 100 kW 79 000 5,5 355% 17,9%
Katusejaam 200 kW 165 000 5,6 346% 17,6%
Maajaam 500 kW 420 000 5,6 346% 17,6%

Taastuvenergiatoetus

Päikeseelektrijaamale rakendub taastuvenergiatoetus järgnevaks 12. aastaks kogu toodetud taastuvenergiale. Eelduseks on, et jaama võimsus on kuni 50 kW, jaama ehitus on teostatud enne 31.12.2020 ja jaam on võimeline tootma elektrienergiat, kuid ei pea olema võimeline veel toodangut võrku edastama (ei pea omama kehtivat võrgulepingut). Toetuse taotluse saab sisestada peale kohalikult omavalitsuselt kasutusloa saamist.

Taastuvenergiatoetuse saamine eeldab otseliini rajamist. Otseliin ehk arvesti mõõdab päikesejaama poolt toodetud elektrienergia kogust ja edastab info kas otse või läbi DeltaE monitoorimislahenduse Eleringi andmelattu. Otseliini rajamisel on ettevõttel võimalik saada taastuvenergia toetust 53 €/MWh nii võrku müüdud kui ka ära tarbitud elektrienergia pealt.

Telli päikesepargi projekt või küsi tasuta konsultatsiooni!

Võta ühendust

Koostatud päikeseenergia projektid

Estanc AS

 • Töö – projekteerimine
 • Tüüp – katusejaam
 • Võimsus – 115 kW
 • Tasuvusaeg – 7,2 a
 • Paneelide arv – 288 tk

Saka Mõis OÜ

 • Töö – projekteerimine
 • Tüüp – maajaam
 • Võimsus – 150 kW
 • Tasuvusaeg – 7,2 a
 • Paneelide arv – 504 tk

Weerec OÜ

 • Töö – projekteerimine
 • Tüüp – katusejaam
 • Võimsus – 130 kW
 • Tasuvusaeg – 6,1 a
 • Paneelide arv – 392 tk

Ecometal AS

 • Töö – projekteerimine
 • Tüüp – katusejaam
 • Võimsus – 250 kW
 • Tasuvusaeg – 6,5 a
 • Paneelide arv – 840 tk

Tinfor AS

 • Töö – projekteerimine
 • Tüüp – katusejaam
 • Võimsus – 50 kW
 • Tasuvusaeg – 5,8 a
 • Paneelide arv – 168 tk

Värska Vesi AS

 • Töö – projekteerimine/ ehitus
 • Tüüp – katusejaam
 • Võimsus – 100 kW
 • Tasuvusaeg – 5,9 a
 • Paneelide arv – 336 tk

Karlskroona OÜ

 • Töö – projekteerimine/ ehitus
 • Tüüp – katusejaam
 • Võimsus – 100 kW
 • Tasuvusaeg – 7,7 a
 • Paneelide arv – 336 tk

Atria Eesti AS

 • Töö – projekteerimine/ ehitus
 • Tüüp – katusejaam
 • Võimsus – 50 kW
 • Tasuvusaeg – 7,8 a
 • Paneelide arv – 168 tk

Clik AS

 • Töö – projekteerimine
 • Tüüp – katusejaam
 • Võimsus – 50 kW
 • Tasuvusaeg – 5,8 a
 • Paneelide arv – 168 tk

Doordec OÜ

 • Töö – projekteerimine
 • Tüüp – katusejaam
 • Võimsus – 50 kW
 • Tasuvusaeg -9,3 a
 • Paneelide arv – 168 tk

Toode AS

 • Töö – projekteerimine
 • Tüüp – katusejaam
 • Võimsus – 100kW
 • Tasuvusaeg – 7,9 a
 • Paneelide arv – 336 tk

Eramaja Viimsis

 • Töö – projekteerimine/ ehitus
 • Tüüp – katusejaam
 • Võimsus – 50 kW
 • Tasuvusaeg -6,3 a
 • Paneelide arv – 168 tk

Soovid lahendusi? Võta ühendust!

Võta ühendust