Elektripaigaldise käiduteenus

Elektripaigaldise käiduteenus hõlmab hoone elektripaigaldise tööks vajalikke hooldus-, kontroll-, korrashoiu-, lülitus- ja laiendustoiminguid ning muud sellega seonduvat. Kuid käiduteenus ei pea piirduma vaid seaduses nõutuga, hea partner oskab klienti nõustada väga mitmekesistes valdkondades.

Kui peakaitsme nimivool on enam kui 100 A, on hoone valdajal seadusest tulenev kohustus määrata elektripaigaldise käidukorraldaja, kes koostab käidukava ja korraldab selle täitmist käidupäeviku alusel. Käidukorraldaja määramise kohustus võib tekkida ka kuni 100-amprilise peakaitsmega paigaldisel, näiteks juhul kui tegemist on plahvatusohu tsoonis paikneva ehitisega, suurõnnetusohuga ettevõtte ohtliku käitisega, haigla või ravihoonega, raviruumiga või kõrgepingepaigaldisega. Vaata ka https://www.riigiteataja.ee/

Hea partner käidus
Hea-partner-käidus-2

Hea partner käidus aitab kõiksuguste elektriliste probleemide ja soovidega.  Lisaks perioodilistele kontrolltoimingutele ja riketele on ta olemas ja valmis nõustama kõikvõimalike elektrit ja automaatikat puudutavate küsimuste osas või oskab suunata partneri poole, kel on küsimusega igapäevane kokkupuude. Oluline on ka dokumentatsiooni digitaalne hoiustamine, et need ei läheks kaotsi, kuluks, neid oleks lihtne jagada ning nendest saaksid kasu ka muude tehnosüsteemide hooldust teostavad partnerid.

Tüüpilised vead ja puudujäägid käiduteenuses.

  • Puudub tahe või kompetents kliendi igapäevaseks nõustamiseks erinevate küsimustega.
  • Käitu tehakse lohakalt ja ainult allkirja nõude täitmiseks.
  • Puuduvad kaasajastatud skeemid ning ülevaade elektripaigaldisest.
  • Pole koostatud käidukava või see on vananenud.
  • Paigaldis on hooldamata ja kilbid on seest mustad, põhjustades rikkeohtu.
  • Esineb isoleerimata juhistikku, mis ohustab personali.
  • Ühendusi pole regulaarselt pingutatud, millega kaasneb tuleoht.
  • Pole tagatud ohutusnõuded.
puudujäägid-käiduteenuses

Valdkonna referentsid

Soovid lahendusi? Võta ühendust!

Võta ühendust