Päikesejaama ehitus

Ehitusprotsessi kirjeldus

Päikesepark on jaotatud neljaks põhiosaks: alusraamistik, päikesepaneelid, inverter ning nendevaheline ühendus. Lepingu sõlmimise järgselt taotletakse kohalikult omavalitsuselt ehitusluba, tellitakse materjal ja asutakse paigaldust planeerima. Päikeseelektrijaama ehitusprotsess algab ehitusloa sisseandmisega ja lõpeb kasutusloa väljastamisega. Kogu ehitusprotsessi peavad läbi viima selleks kvalifitseeritud personal. Ehituse aeg sõltub olulisel määral ilmastikust, jaama suurusest, jaama paiknemisest ja ehituse käigus ilmnenud probleemidest.

Päikesejaama projekteerimine - DeltaE
Päiksejaama Ehitusprotsessi piiritlus
Ehitusprotsessi piiritlus
  • Ehituslepingu allkirjastamine
  • Materjali tellimine, ehitusloa taotlemine
  • Jaama ehitus < 40 päeva
  • Elektritööd sh inverteri ühendamine
  • Jaama liidestamine hooneautomaatikaga
  • Elektrimõõdistus ja elektripaigalduse audit
  • Jaama käivitamine
  • Testimine ja jälgimine
  • Täitedokumentatsioon ja kasutusluba

Ehituse esimese etapina paigaldatakse paneelide kinnitused, seejärel raskuskivid ja alles seejärel paneelid. Järjekord sõltub suurel määral valitud kinnitusvahenditest. Peale paneelide paigaldamist saab alustada paneelide ja inverteri vahelise kaabeldusega. Omaltpoolt soovitame kasutada kahte erinevat värvi kaablit (punast ja musta) ja kaablid peavad kindlasti olema markeeritud ilmastikule vastupidavate markeeringutega. See lihtsustab kaablite ühendamist inverteri alla ja hilisemat hooldust ja vigade tuvastamist. Visuaalselt on võimalik tuvastada vigu ja kaablite vigastusi. Vähendab kaablite ühendusvigu ning vigane ahel on katusel võimalik kiiremini/lihtsama vaevaga tuvastada/eraldada süsteemist

Peale paneelide ja inverteri vahelise kaabelduse vedamist või võimalusel ka samal ajal saab hakata paigaldama inverteri ja peakilbi vahelist kaablit. Kaabli ühendamiseks peakilbiga paigaldatakse kaitseautomaat võimalusel peakilpi või ehitatakse peakilbi vahetusse lähedusse sobiva suurusega vahekilp, kust jookseb kaabel edasi peakilpi. Peakilpi kaabli ühendamiseks on vajalik teha katkestus, mille aeg eelnevalt kliendiga kokku lepitakse.

Ehituse valmides, kuid enne jaama kasutuselevõttu on vajalik tellida jaamale elektrimõõdistus ja üle 15 kW jaamadele ka elektritööde audit. Peale auditi positiivset otsust on võimalik Elektrileviga sõlmida leping jaama liitmiseks elektrivõrguga. Lepingu sõlmimise ja jaama sisselülitamise eelduseks on Elektrilevi poolt eelnevalt teostatud arvesti vahetus. Leping hakkab kehtima peale mõlemapoolset allkirjastamist. Kui jaam on sisse lülitatud ja leping sõlmitud, saab kohalikule omavalitsusele sisse anda kasutusloa taotluse.

Päikesejaama ehituse täielik protsess

Telli päikesepargi projekt või küsi tasuta konsultatsiooni!

Võta ühendust