Green Key ökomärgis turismiettevõtetele

Green Key on vabatahtlik rahvusvaheline ökomärgis turismiettevõtetele, mis on alates 1994. aastast olnud juhtiv ja hinnatud standard, millega tunnustatakse edukate turismiettevõtete keskkonnahoidlikku ning kestlikku tegutsemist.

Green Key kriteeriumitele vastavad ettevõtted on saavutanud kõrge taseme keskkonnahoius, mis on tagatud ressursitõhusate tehniliste lahenduste rakendamise, detailse dokumenteerimise ja erapooletu auditeerimise teel. Green Key ökomärgise programm aitab kaasa ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamisele turismisektoris 2030. aastaks.

Ökomärgise kriteeriumite täitmine DeltaE-ga

Green Key rahvusvahelise ökomärgise kriteeriumitega saab tutvuda ja e-taotlust esitada SEI Tallinn kodulehel või www.puhkaeestis.ee sisekeskkonnas.
DeltaE inseneribüroo pakub lahendusi Green Key vee- ja energiateemalisi ökokriteeriumite saavutamiseks. Pakume lahendusi järgmistele kriteeriumitele:

Energia mõõtmine ja visualiseerimine

Ettevõte mõõdab, registreerib ja analüüsib igakuiselt oma energiatarbimist (soojus- ja elektrienergia) ning vajadusel võtab tarvitusele abinõud energiatarbimise vähendamiseks.

DeltaE elektrienergia monitoorimise lahenduste abil on võimalik tuvastada, kuidas elektritarbimine jaotub hooneosade ja tehnosüsteemide vahel.

Viimase 12 kuu jooksul ostetud minibaaride energiakasutus ei ole suurem kui 1 kWh päevas.

DeltaE pakub lahendusi energiatarbimise mõõtmiseks ja analüüsimiseks. Lisaks antakse soovitusi energiatarbimise vähendamiseks.

Küte, ventilatsioon, jahutussüsteemid

Ettevõttel on tühjade magamistubade energiakasutuse ja kütmise /jahutamise kirjalik töökord.

Ettevõte on kindlaks määranud numbritubade jahutamise ja kütmise standard-temperatuurid.

DeltaE insenerid töötavad välja energiatõhususe projektid ning leiavad viisi jääksoojuse taaskasutamiseks oma asutuses. Samuti müüme veesäästmislahendusi.

Kütte- ja kliimaseadmete juhtimissüsteeme rakendatakse vastavalt aastaaegadele või siis, kui ettevõtte ruume parasjagu ei kasutata.

Küttesüsteemide analüüsiks pakub DeltaE süsteemide detailinspektsiooni ja auditeerimist. Lisaks seirame ja optimeerime tehnosüsteeme ning koostame energiasimulatsioone.

Valgustuse automatiseerimine

Eesruumide ja koridoride valgustustel on vähemalt 75% ulatuses liikumisandurid.

Üldkasutatavate siseruumide valgustus, mis pole vajalik turvaeesmärkidel, on automaatne (nt taimerid, liikumisandurid).

DeltaE pakub valgustuse detailinspektsiooni ja auditeerimist ning automaatikasüsteemide rajamist. Valgustuslahenduste tasuvusajad jäävad enamasti alla 3 aasta.

Vähemalt 75% elektrilampidest on energiatõhusad (nt säästu- või LED-lambid).

Välisvalgustus on minimaalne või selle jaoks on paigaldatud automaatne väljalülituse andur.

Valgustust juhtides on võimalik saavutada energiasääst kuni 70%. Lisaks on võimalik vähendada valgustite jahutuse vajadust ning toetada töötajate ööpäevarütmi.

Tehnohooldus

Väljalaskesüsteemi rasvafiltreid puhastatakse vähemalt kord aastas.

Ventilatsioonisüsteemi soojus- või jahutusvaheti pindu puhastatakse vähemalt kord aastas.

Tehnohoolduse eeliseks on hooldajapoolne hoone erinevate süsteemide (kütte-, ventilatsiooni-, vee-, tehnosüsteemide automaatika, kanalisatsiooni- ja elektrisüsteemi jms) terviklik ülevaade.

Ventilatsioonisüsteemile teostatakse korralist hooldust, et energiatõhusus oleks igal ajal tagatud.

Süsteemide puuduste ilmnemise või hävimise tõenäosuse vähenemiseks, teostavad DeltaE insenerid regulaarset süsteemide ülevaatust, kontrolli, puhastust ja vigade kõrvaldamist.

Vee mõõtmine ja tarbimine

Ettevõte mõõdab, registreerib ja analüüsib igakuiselt oma veetarbimist ning vajadusel võtab tarvitusele abinõud veetarbimise vähendamiseks.  Kuni 12 kuud tagasi ja uute ostetavate WC pottide veehulk ühe tõmbe kohta ei ületa kuut liitrit (6 l).

Veesäästmislahendustega väheneb tarbitav vee kogus kuni 70% vähendamata kasutaja mugavust. Veesäästulahenduste tasvusaeg on kiire: 12 päevast paari kuuni.

Ettevõttes ei ole tilkuvaid kraane ja lekkivaid WC-potte.

Veehulk numbritubade duššidest ei ületa 75% numbritubades ühes minutis üheksat liitrit (9l) ning ekraanidest ei ületa vähemalt 75% ulatuses 8 liitrit ühes minutis (8l/min).

Veesäästu tagamiseks kasutatakse valamusegistitel aeraatoriga otsikuid, mis segavad vett õhuga, nii et vee kogus väheneb, kuid kasutaja seda tänu õhujoale ei tunne.

Saavuta Green Key ökomärgise eesmärgid
DeltaE inseneride abiga!

Tasuta konsultatsioon