Suruõhu audit

Suruõhu süsteemides on võimalik saavutada märkimisväärset energia kokkuhoidu kasutades nii kaasaegseid jälgimis- ja kontrollsüsteeme kuid ka rakendades lihtsaid lahendusi.

Professionaalse suruõhu auditi eesmärk on kaardistada kõik suruõhusüsteemi probleemsed kohad ning leida kõik võimalikud lahendused. Selle tarbeks viiakse läbi detailne inspektsioon, et tuvastada muidu märkamatuks jäävad probleemikohad.

Auditi lõpptulemuseks on esitleda võimalikke lahendusi esinenud probleemidele ning kuidas tegeleda väiksemate kuludega. Tulemused esitletakse ettevõttele dokumendina kus on detailselt välja toodud kulunumbrid ning investeeringute tasuvusajad.

Professionaalne suruõhu audit

Suruõhu auditi koostamise etapid

Suruõhk ja tööstuslahendused ettevõttele
Auditis kajastatud teemad
 • Lekked ja nende elimineerimise hindamine
 • Süsteemi võimalikud muudatused
 • Kompressori soojuse taaskasutus
 • Pneumaatika optimeerimine
 • Kogu süsteemi energiakulu
 • Süsteemi üldine ülevaade
 • Suruõhu salvestamine
 • Rõhu reguleerimine
 • Trassi seisund
 • Rõhulangud

Telli oma ettevõttele audit

Võta ühendust
Suruõhu audit on ideaalne viis saada detailne ülevaade ettevõttes kasutusel olevast süsteemi tugevatest ja nõrkadest külgedest. Lisaks on audit ideaalne viis teada saada kuidas läheneda süsteemi uuendamisele, anname teile parimad soovitused tootlikkuse suurendamiseks või kaasaegsema süsteemi vastu uuendamisel. Koostööpartnerite abil oleme võimelised tegema ka täpseid mõõtmisanalüüse mille tulemusena leitakse teie ettevõttele kõige optimaalsemad lahendused.
Auditi potentsiaalsed tulemused ja järgmised sammud
 • Kompressori süsteemi võimalikud uuendused/vahetused
 • Lekete kaardistamine ja elimineerimine
 • Süsteemide ümberehituse plaanid
 • Süsteemi õhu kvaliteedi parandamismeetmed
 • Õhu/rõhu puudujääkide elimineerimine
 • Soojustagastuse väljaehitus
 • Muud energia kokkuhoiu meetmed
Suruõhu Auditi potentsiaalsed tulemused

Valdkonna referentsid

Soovid lahendusi? Võta ühendust!

Võta ühendust