Auditid

Pakutavad teenused
 • Energiaaudit
 • Ressursiaudit
 • Energiasäästmislahenduste audit
 • Energiamärgise koostamine
 • Suurettevõtte energiaaudit
 • Energiasimulatsioonide koostamine
 • Roheaudit
Tasuta konsultatsioon

220+

Energiasäästmis-
lahenduste auditit

128+

Koostatud ressursiauditit

59+

Suurettevõtte energiaauditit

33+ M€

Toetusraha eraldatud

100+

Koostatud toetustaotlust

Suurettevõtte energiaaudit

Energiasäästmislahenduste audit

Energia- ja ressursiaudit

Auditi koostamise etapid

Auditi esmane eesmärk on kaardistada kõik hoonekompleksi probleemkohad, mis vajavad konkreetseid lahendusi, mis tagaksid kõikide süsteemide nõuetekohase, optimaalse ja säästliku kasutuse igas valdkonnas. Selleks viiakse läbi põhjalik ülevaatus ja süsteemide inspektsioon. Olenevalt tellija vajadustest sõltub auditi skoop ja ulatus. Vaata täpsemalt auditi teenuseid!

Auditi lõppeesmärgiks on määratleda investeerimisplaanide ja kaardistuse põhjal kokkuhoiukohad parandusettepanekute ja potentsiaalsete tehniliste lahendustega koos vajalike investeeringute ja finantseerimise mudelitega. Lõpptulemuseks on dokument, tänu millele tekib ettevõttel kõikidest valdkondadest selge ülevaade koos konkreetse investeerimisplaani ja finantseerimisskeemiga.

Kellele on lahendused suunatud?

 • Töötlev tööstus
 • Mäetööstus
 • Suurettevõtted
 • Avalik sektor
 • Ärikinnisvara

DeltaE Inseneribüroo vs. konsultatsiooniettevõte

Meie
võimekus
Konsultatsiooni-
ettevõte
1. Standardaudit
2. Projekteerimise võimekus ja kogemus
3. Energiasäästmislahenduste auditi koostamine
4. Tehniliste lahenduste paigaldus- ja realiseerimiskogemus
5. Kompetentseim ja laiapõhjalisim meeskond
6. Tehnika kaasamine ja baasmõõtmiste läbiviimine
7. Lisaanalüüside ja mõõtmiste võimalused
8. Seire- ja monitoorimissüsteemide lahendused
9. Investeerimistaotluse kirjutamine
10. Hangete läbiviimine ja omaniku järelvalve teenused
11. Seire, tehnohooldus ja elektrikäit
12. Finantseerimiselahendused

Telli oma ettevõttele audit

Võta ühendust

Valdkonna referentsid