Auditid

Pakutavad teenused

Energiasäästmislahenduste audit

Tootmise optimeerimise audit

Loe lähemalt

Suurettevõtte energiaaudit

Energia- ja ressursiaudit

Tasuta konsultatsioon

Auditi koostamise etapid

Auditi ja selle koostamise etapid

Auditi esmane eesmärk on kaardistada kõik hoonekompleksi probleemkohad, mis vajavad konkreetseid lahendusi, mis tagaksid kõikide süsteemide nõuetekohase, optimaalse ja säästliku kasutuse igas valdkonnas. Selleks viiakse läbi põhjalik ülevaatus ja süsteemide inspektsioon. Olenevalt Tellija vajadustest sõltub auditi skoop ja ulatus. Vaata täpsemalt auditi teenuseid!

Auditi lõppeesmärgiks on määratleda investeerimisplaanide ja kaardistuse põhjal kokkuhoiukohad parandusettepanekute ja potentsiaalsete tehniliste lahendustega koos vajalike investeeringute ja finantseerimise mudelitega. Lõpptulemuseks on dokument, tänu millele tekib ettevõttel kõikidest valdkondadest selge ülevaade koos konkreetse investeerimisplaani ja finantseerimisskeemiga.

Kellele on lahendused suunatud?

  • Töötlev tööstus
  • Mäetööstus
  • Suurettevõtted
  • Avalik sektor
  • Ärikinnisvara

DeltaE Inseneribüroo vs. konsultatsiooniettevõte

Meie
võimekus
Konsultatsiooni-
ettevõte
1. Standardaudit
2. Projekteerimise võimekus ja kogemus
3. Energiasäästmislahenduste auditi koostamine
4. Tehniliste lahenduste paigaldus- ja realiseerimiskogemus
5. Kompetentseim ja laiapõhjalisim meeskond
6. Tehnika kaasamine ja baasmõõtmiste läbiviimine
7. Lisaanalüüside ja mõõtmiste võimalused
8. Seire- ja monitoorimissüsteemide lahendused
9. Tootmise optimeerimise auditeerimine
10. Investeerimistaotluse kirjutamine
11. Hangete läbiviimine ja omaniku järelvalve teenused
12. Seire, tehnohooldus ja elektrikäit
13. Finantseerimiselahendused

Telli oma ettevõttele audit

Võta ühendust

Valdkonna referentsid