Auditid

Pakutavad lahendused
 • Tootmise automatiseerimise ja digitaliseerimise audit
 • Energiasäästmislahenduste audit
 • Soojusmajanduse arengukavad
 • Tootmise optimeerimise audit
 • Suurettevõtte energiaaudit
 • Tööstushoolduse audit
 • Määrimisaudit
 • Ressursiaudit
Tasuta konsultatsioon
auditid

Auditi ja selle koostamise etapid

DeltaE auditid

Auditi esmane eesmärk on kaardistada kõik hoonekompleksi probleemkohad, mis vajavad konkreetseid lahendusi, mis tagaksid mistahes süsteemide nõuetekohase, optimaalse ja säästliku kasutuse igas valdkonnas. Selleks viiakse läbi põhjalik ülevaatus ja süsteemide inspektsioon.

Auditi teiseks eesmärgiks on määratleda investeerimisplaanide ja kaardistuse põhjal kokkuhoiukohad parandusettepanekute ja potentsiaalsete tehniliste lahendustega koos vajalike investeeringute ja tasuvusarvutustega. Lõpptulemuseks on audit, tänu millele tekib ettevõttel kõikidest valdkondadest selge ülevaade koos konkreetsete investeerimisvajaduste ja tasuvustega iga valdkonna lõikes.

Kellele on lahendused suunatud?

 • Töötlev tööstus
 • Mäetööstus
 • Suurettevõtted
 • Avalik sektor
 • Ärikinnisvara

Valdkonna referentsid

DeltaE Inseneribüroo vs. konsultatsiooniettevõte

DeltaE
Inseneribüroo

Konsultatsiooni-
ettevõte

1. Standardaudit


2. Projekteerimise võimekus ja kogemus


3. Energiasäästmislahenduste auditi koostamine


4. Tehniliste lahenduste paigaldus- ja realiseerimiskogemus


5. Kompetentseim ja laiapõhjalisim meeskond


6. Tehnika kaasamine ja baasmõõtmiste läbiviimine


7. Lisaanalüüside ja mõõtmiste võimalused


8. Seire- ja monitoorimissüsteemide lahendused


9. Mehaanika ja tööstusvaldkondade erikäsitlus (optsioon)


10. Tootmise optimeerimise erikäsitlus (optsioon)


11. Investeerimistaotluse kirjutamise võimekus ja kogemus


12. Hangete läbiviimine ja omaniku järelvalve teenused


deltae võrdlus konsultatsiooni ettevõttega

Telli oma ettevõttele audit

Võta ühendust