Reaktiivenergia ja elektrikvaliteet

Reaktiivenergia

Tootmises, tööstuses ja suuremates hoonekompleksides kasutatakse tihti reaktiivenergiat määral, mil selle eest võrguettevõtjale tasuda tuleb. Kvaliteetse reaktiivenergia kompenseerimislahenduse läbi saab lisakulu elimineerida.

Pakume nii realiseerimislahendusi kui ka olemasolevate lahenduste analüüsi, juhul kui need ei täida oma ülesannet. Tüüpiliste tööstusettevõtete puhul jäävad reaktiivenergia kompenseerimislahenduste tasuvusajad vahemikku 2-5 aastat.

Reaktiivenergia-hero

Kompenseerimislahenduse väljatöötamise etapid

Etapp
Aeg
Algolukorra väljaselgitamine 1. nädal
Andmete kogumine analüüs
(peatarbimised ning vajadusel lisamõõtmised)
2. nädal
Lahenduse väljatöötamine 2. – 3. nädal
Lahenduse presentatsioon 4. nädal
Lahenduse realiseerimine 5. nädal

Elektrikvaliteet

Mõnel juhul võivad elektripaigaldises avalduda probleemid, millele justkui ei ole loogilist selgitust. Põhjus on alati olemas, kuid see tuleb välja selgitada ning selleks on vajalik analüüsi koostamine. Oluline on nii andmete võrdlemine standarditega kui ka pikaaegne kogemus, et näha läbi keerukamate probleemide olemust ja tuumikut.

Tüüpilised elektrikvaliteedist tulenevad probleemid.

  • Elektriseadmete väljalülitumine.
  • Elektriseadmete riknemine.
  • Elektriseadmete anomaalne taaskäivitumine.
  • Kaitseautomaatide seletamatu rakendumine.

Elektrikvaliteedi analüüsi etapid

Etapp
Aeg
Algolukorra väljaselgitamine 1. nädal
Potentsiaalsete murekohtade tuvastamine 2. nädal
Mõõdistused ja andmete kogumine 2. – 3. nädal
Andmete analüüs ja väärtuste võrdlemine standarditega 4. nädal
Lahenduse väljatöötamine 6. nädal
Lahenduse presentatsioon 7. nädal
Lahenduse realiseerimine 8. nädal
Tasuta konsultatsioon

Valdkonna referentsid

Soovid lahendusi? Võta ühendust!

Võta ühendust