Päiksejaamade hooldus ja monitooring

Miks on vaja päikeseparke hooldada?

 • Tagab päikesejaama pikaajalise maksimaalse toodangu ja seeläbi investeeringu tootluse
 • Välistab sädelahenduse ja enamlevinud elektriliste rikete tekkimise võimalused
 • Mustuse eemaldamiseks paneelidelt, et hoida tootlikkust ja pikendada eluiga
 • Termograafiline inspekteerimine toob välja paneelide hotspotid ja võimaldab kiirelt paneelide väljavahetuse
 • Inverteri monitoorimine/hooldamine võimaldab märgata võimalikke esinevaid probleeme ja need lahendada enne inverteri garantiiaja lõppemist

Miks on vaja päikeseparke monitoorida?

 • Seire käigus jälgitakse ahelate tootlikkuse ühtsust, et vältida madalamat tootlikkust ja reageerida probleemile koheselt.
 • Tuleb jälgida ahela pinget. Kui pinge puudub, on tarvilik kohene reageerimine, kuna ahel ei tooda midagi. Probleemiks võib olla vari, mustus, katkenud ühendus, mustunud klemmid jne.
 • Jälgitakse kaabli isolatsoonitakistust, et võimalikult kiirelt defektreerida kaabli isolatsiooni nõrgenemine ja seeläbi tekkiv toodangu kadu.
 • Monitoorimissüsteem läbi hooneautomaatika tagab lihtsuse ja haldussuutlikkuse.
 • Hea lahenduse puhul on võimalik lihtsalt võtta välja jaama tegelik toodang ajaühikus, teostada analüüse elektriliitumiste jms kohta ning hinnata reaalajas tehtud investeeringu tootlust ja tasuvust.
 • Hea monitoorimislahenduse kaudu saab visualiseerida toodangu kliendi ekraanidele, et tagada projekti keskkondlik mainekuvand.

Soovid hooldust või seiret?

Võta ühendust

Galerii lahendustest

Soovid hooldust või seiret?

Võta ühendust