Elekter

Pakutavad teenused
 • Reaktiivenergia tarbimise analüüs ja lahendused
 • Süsteemide detailinspektsioon ja auditeerimine
 • Mõõtmis-ja seiresüsteemide projekteerimine
 • Kliendipõhiste visualiseeringute loomine
 • Energiatarbe automaatraporteerimine
 • Mõõtmis-ja seiresüsteemide hooldus
 • Mõõtmis-ja seiresüsteemide ehitus
 • Elektripaigaldise projekteerimine
 • Kauglugemissüsteemide ehitus
 • Arvestite müük ja paigaldus
 • Elektrikäit
Tasuta konsultatsioon
elekter

25+

Ehitatud
mõõtmissüsteemi

400+

Erinevat
objekti

1 200 000 m2

Auditeeritud
elektripaigaldist

50+

Monitooritud
objekti

<1,5 a

Monitooringu
tasuvusaeg

Reaktiivenergia ja elektrikvaliteet

Elektrikulu monitoorimine

Monitoorimisseadmed

Elektrikäit

Kellele on lahendused suunatud?

 • Tootmine/tööstus
 • Avalik sektor
 • Ärikinnisvara
 • Tööstus- ja teaduspargid
 • Rendipindadega hooned
 • Hoonetekompleksid
 • Ehitusettevõtted
 • Kortermajad

Kogemused elektripaigaldise optimeerimisel

Objekt Probleem ja lahendus Tulemus
Logistikakompleks Kõrge elektrienergia kulu – elektrikulu monitooring
 • Hoone tarbib töövälisel ajal 31% kogu tarbitavast elektrienergiast.
 • Tehnosüsteemid on ebaefektiivselt juhitud ja ei allu juhtimisloogikale.
 • Potentsiaalne kokkuhoid 6000 € aastas, analüüsi tasuvusaeg 6 kuud.
Metallitööstus Kõrge elektrienergia kulu – elektrikulu monitooring
 • Hoone tarbib töövälisel ajal 45% kogu tarbitavast elektrienergiast.
 • Tehnosüsteemid on ebaefektiivselt juhitud ja ei allu juhtimisloogikale.
 • Vähekasutatavas hoones paiknev võimas tarviti tekitab töövälisel ajal 2000 € kulu aastas.
 • Potentsiaalne kokkuhoid 5000 € aastas, analüüsi tasuvusaeg 0,8 aastat.
Büroohoone Kõrge elektrienergia kulu – elektrikulu monitooring
 • Hoone tarbib töövälisel ajal 64% kogu tarbitavast elektrienergiast.
 • Tehnosüsteemid on ebaefektiivselt juhitud.
 • Kasutajate harjumused ei ole energiasäästlikud.
 • Analoogse hoone tavapärane osakaal töövälise aja tarbimises on 25%, seega potentsiaalne kokkuhoid on 25 000 € aastas ja analüüsi tasuvusaeg 0,1 aastat.
Elektroonikatööstus Paigaldatud reaktiivenergia kompenseerimisseadmed ei täida eesmärki –  reaktiivenergia analüüs
 • Vaatamata paigaldatud kompensaatorseadmele tasutakse reaktiivenergia eest 2000 € aastas.
 • Esines riknenud kondensaatoreid.
 • Kompensaatorseade ei olnud piisava võimsusega.
 • Seadistus oli ebaoptimaalne.
 • Analüüsi ja parandusmeetmete realiseerimise tasuvusaeg 1,9 aastat.
Puidutööstus Kõrge reaktiivenergia kulu – reaktiivenergia lahenduse väljatöötamine
 • Lahendus – reaktiivenergia kompenseerimine
 • Lahenduse tasuvusaeg 3 aastat.
Metallitööstus Elektrikäit
 • Puudusid ajakohased skeemid.
 • Kilbid hooldamata, määrdunud.
 • Puudus ajakohane käidupäevik.
 • Esines palju riknenud valgusteid.
 • Esines ripakil paigaldust, mis oli ohuks personalile.
 • Lahendus – digitaliseeritud käiduteenus.
Tasuta konsultatsioon

Valdkonna referentsid

Soovid lahendusi? Võta ühendust!

Võta ühendust