Suruõhk ja tööstuslahendused

Pakutavad teenused
Tasuta konsultatsioon
Suruõhk ja tööstuslahendused ettevõttele

Suruõhu audit

Suruõhu lekete kaardistus

SDT ultraheliseadmed

Kellele on lahendused suunatud?

 • Keemiatööstus
 • Plastitööstus
 • Metalli-ja masinatööstus
 • Tekstiilitööstus
 • Puidutööstus
 • Ehitusmaterjalide tootmine
 • Energia tootmine
 • Toiduainetööstus
 • Elektroonikatööstus
 • Paberi-ja trükitööstus
 • Auto esindused ja töökojad

Suruõhu süsteemides on võimalik saavutada märkimisväärset energia kokkuhoidu kasutades nii kaasaegseid jälgimis- ja kontrollsüsteeme kui ka rakendades lihtsaid näpunäiteid. DeltaE annab nõu, kuidas säästa suruõhu süsteemi energiat, mismoodi teemale tulevikku vaatavalt strateegiliselt läheneda ja kuidas elimineerida suruõhust tingitud tootmisprobleeme. Pakutavad teenused hõlmavad olemasoleva pneumaatilise süsteemi monitoorimist, mõõtetulemuste analüüsi, auditeerimist, konsultatsiooni ja lekete kaardistust, et selgitada välja võimalikud suruõhu kokkuhoiu meetmed.

Korrektne dimensioneerimine – mootorid, täiturid ja teostatavad tööd tuleb alati täpselt mõõdistada ja dimensioneerida. Liiga suurte või väikeste parameetritega süsteemi komponendid tekitavad suruõhu süsteemis rõhulangusid või suurendavad süsteemi kinemaatilisi kadusid. Õigete süsteemiparameetrite valik või hilisem korrektsioon võib tuua kuni 35% säästu.

Korrektne dimensioneerimine

Torustiku pikkus – mida pikem on torustik, seda suuremad on kinemaatilised energiakaod. Lisaks tähendab pikem torustik suuremat tõenäoliste lekkekohtade arvu. Potentsiaalne kokkuhoid 25%.

Kontrollerite optimeerimine – tsüklite ja kontrollerite optimeerimine võib tuua kaasa kuni 10% säästu.

Energia taaskasutus – suruõhusüsteemides oleks mõistlik kasutada pidurdamisel tekkinud energiat ning suunata see taas suruõhu tootmisesse. Säästupotentsiaal 10%.

Süsteemi seiskamine – süsteemi pidev tööshoidmine suurendab kulusid kuni 10%. Olukorrad, kus süsteem oleku muutus ei ole vajalik, tuleks õhu liikumine süsteemidesse sulgeda. Lisaks otstarbetule rõhuhoidmisele vähendatakse tõenäosust ka leketeks.

Süsteemi seiskamine

Rõhu langetamine – rõhureguleerijatega täituri tagasikäigu rõhu vähendamine ja võimalusel kogu süsteemi töörõhu vähendamine võib säästa kuni 20% energiakuludest.

Rõhu langetamine

Hõõrdumise vähendamine – optimeeritud laager- ja juhtsüsteemid võivad tagada kuni 15% säästu.

Hõõrdumise vähendamine

Lekete vähendamine – ebavajalike kadude vähendamine eelkõige olemasolevates süsteemides võib tagada kuni 20% säästu. Süsteemi tuleks kontrollida ja auditeerida pidevalt. Euroopa keskmine suruõhu lekete osakaal on 34% ja tegelik lekete elimineerimise efekt võib ulatuda kuni 50%ni.

Liigutatavate masside vähendamine – kuni 18% säästupotentsiaali saab saavutada vähendades töötsüklis liigutatavaid masse. Selleks on mõistlik kasutada kergemaid ja töötsükli vajadustele vastavamaid täitureid või kombineerida elektriajameid ja pneumaatilisesse süsteemi.

Liigutatavate masside vähendamine

Õhu säästlik kasutamine – otstarbetu ja pideva ebavajaliku suruõhu kasutamine võib tuua kaasa kuni 80% suuremad kulud. Põhiline sääst saavutatakse läbi vajaduspõhisuse, kus vastav õhk genereeritakse vaid siis, kui seda koheselt ka tarbitakse.

Õhu säästlik kasutamine

Rõhulangude vähendamine – nõutud õhuvoolu parameetrite tagamisega suureneb süsteemi töötsükli efektiivsus, mille tagajärjel võidaks kokku hoida kuni 6%. Abinõudeks on optimaalsed torustiku läbimõõdud, vähem takistusi surve alandamine ja korrektselt valitud suruõhu süsteemi komponendid.

Rõhulangude vähendamine

Õigete komponentide valimine – õigete komponentide valikuga on võimalik hoida kokku suurusjärgus 14%. Paljudest abinõudest aitavad kaasa ühesuunalised silindrid ,piduritega varustatud mootorid või näiteks õiget tüüpi ventiilid ja täiturid, et pikaks seisakuks mitte genereerida suurt rõhku ning vältida töötsükli ebaefektiivset täitmist.

Valdkonna referentsid

Soovid lahendusi? Võta ühendust!

Võta ühendust