Mõõtmissüsteemide ehitus

Kui mõõtmissüsteemi tarbeks on koostatud projekt või tegemist on lihtsama lahendusega, kus eelnevat projekti koostada ei ole vaja, saab peale lepingu allkirjastamist alustada süsteemi väljaehitamisega.

Protsess algab vajaliku materjali tellimisega ja paigaldajate ülevaatusega, et vajadusel täpsustada paigalduse iseloomu. Kui seadmed on kohal, saab alustada nende paigaldamisega ja mõõtmisvõrgu väljaehitamisega. Peale seadmete paigaldamist tuleb paika panna keskseade, mille järgselt saab süsteemi töökorda seadistada. Seadmete paigaldamine ja süsteemi seadistamine võivad toimuda ka paralleelselt.

Protsess lõpeb ligipääsude väljajagamise, andmete visualiseerimise, keskkondade integreerimise, kauglugemisteenuse ning süsteemi kasutamisega.

DeltaE mõõtmissüsteemide ehitus
Mõõtmise ehitus

Ehitusprotsess

 • Lepingu allkirjastamine.
 • Materjalide tarnimine.
 • Mõõtmisvõrgu ehitus ning seadmete paigaldamine.
 • Süsteemi seadistamine.
 • Täitedokumentatsiooni koostamine.
 • Andmete visualiseerimine ja keskkondade integreerimine.
 • Kauglugemisteenus.

Seadmete valik ja võimekus mängib võtmerolli!

 • Arvestid: soojus-, elektri-, vee-, gaasiarvestid, sisekliima logerid jne.
 • Protokollid: impulss, M-Bus, Wireless M-Bus, Modbus RS485, Wireless Modbus, Sigfox, LoRa, Bacnet, BMS jne.
 • Parameetrite rohkus: näit, vooluhulk, hetkvõimsus, temperatuurid, voolutugevused, pinged, sagedus, aktiiv- ja reaktiivenergia, harmoonikud jne.
 • Juhtmega või juhtmevaba lahendus.
 • Arvestite tehaseseadistuste kokkusobivus kauglugemissüsteemiga.
 • Kasutatavad tarkvaralahendused ja integratsioon mõõtmissüsteemiga: andmed tabelkujul, EMS-tarkvara, raamatupidamistarkvara, BMS-süsteem jne.
Mõõtmisseaded
Süsteemi väljund

Süsteemi väljundina valmib kaugloetav arvestisüsteem, mille kaudu kogutakse arvestitest andmeid, edastatakse need krüpteeritult pilveserverisse ning talletatakse.

Baasfunktsionaalsuses sisaldub kuine tabelkujul raport näitude ja tarbimistega ning ligipääs kauglugemissüsteemi, kus saab näite reaalajas jälgida ja välja võtta.

Vastavalt vajadusele on võimalik implementeerida lisandfunktsionaalsus, koostades andmete kuvamiseks kaasaegne visualiseering, liidestades mõõtmissüsteem hooneautomaatikasüsteemiga või teostada andmevahetus kolmandate osapoolte tarkvaradega, näiteks raamatupidamistarkvara, EMS (Energy Management System) tarkvara või midagi muud. Omame liidestust Korto, Hausingu ning EcoSCADA tarkvaradega ning oleme valmis teostama uusi liidestusi. Liidestus Estfeed platvormiga võimaldab elektri peatarbimise tunniandmeid pärida tarkvaraliselt (andmete saabumine kuni 48 h viitega).

mõõtmistarkvara

Küsi tasuta konsultatsiooni!

Võta ühendust

Valdkonna referentsid

Soovid lahendusi? Võta ühendust!

Võta ühendust