Energiamärgis

Energiamärgis on dokument, mis näitab hoone energiatõhusust. See annab teavet hoone energiatarbimise kohta ning võrdleb seda sarnaste ehitiste energiatõhususega. Energiamärgis kasutab tavaliselt skaalat või tähtede süsteemi, mis ulatub A-st (kõige energiatõhusam) kuni G-ni (kõige vähem energiatõhus) ja see kehtib kuni 10 aastat. Lühend KEK tähendab kaalutud energiaerikasutust – hoone aastane energiakasutus kilovatt-tundides köetava pinna ruutmeetri kohta (kWh/m²a), mis on läbi korrutatud energiakandjate kaalumisteguritega.
energiatõhusus hoonele märgis

A-klass

Liginullenergiahoone on energiatõhusate ja taastuvenergiatehnoloogia lahendustega tehniliselt mõistlikult ehitatud hoone.

B-klass

Madalenergiahoone on energiatõhusate ja taastuvenergiatehnoloogia lahendustega ehitatud hoone, mille puhul ei eeldata lokaalset elektri tootmist taastuvast energiaallikast.

C-klass

Oluliselt rekonstrueeritav hoone peab saavutama energiamärgise klassi C. See on ka ühtlasi energiatõhususe miinimumnõue.

Energiamärgise vajalikkust saab seletada mitmete põhjustega:

Tarbijate teadlikkus: Energiamärgis aitab hoone kasutajatel ja potentsiaalsetel ostjatel või üürnikel hinnata hoone energiatõhusust ning sellest tulenevaid energiakulusid. See annab neile teavet, mis aitab teha teadlikke otsuseid ja võrrelda erinevaid hooneid.

Energiasääst ja keskkonnahoid: Energiamärgise abil saab hinnata hoone energiatarbimist ja tuvastada võimalusi energiasäästuks. See soodustab keskkonnasõbralikumaid valikuid, aidates vähendada süsinikujalajälge ja säästa energiat.

Seadusandlus ja regulatsioonid: Paljudes riikides ja piirkondades on energiamärgis seaduslikult nõutud. Nõuded võivad hõlmata energiamärgise esitamist müügi- või üürikuulutustes ning energiatõhususe minimaalseid standardeid uutele ehitistele.

Energiamärgise kasutamine otsuste tegemisel: Energiamärgise andmed võimaldavad hoone omanikel, arendajatel ja projektijuhil hinnata hoone energiatõhususe potentsiaali ning teha parendusotsuseid, et saavutada madalamad energiakulud ja parem keskkonnasääst.

Energiamärgise kohustuslikkus ja täpsemad nõuded võivad erineda riigiti või piirkonniti.

Miks valida DeltaE Inseneribüroo energiamärgise teenuseid?

Ekspertide teadmised: Meie insenerid omavad laialdast kogemust energiatõhususe valdkonnas ning on kursis viimaste suundumuste ja regulatsioonidega.
Täpne analüüs: Meie põhjalikud energiahindamised tagavad täpse ülevaate teie hoone energiatarbimisest ja võimalustest säästa.
Individuaalsed lahendused: Arvestame teie konkreetseid vajadusi ja eesmärke ning pakume kohandatud energialahendusi.
Jätkusuutlikkus: Oleme pühendunud keskkonnasõbralikele lahendustele, mis aitavad vähendada süsinikujalajälge ja parandada energiaefektiivsust.

Kui soovite oma hoone energiatõhusust parandada või vajate energiamärgist, võtke meiega ühendust juba täna. DeltaE Inseneribüroo on teie usaldusväärne partner energiatõhususe valdkonnas.

Meie kogenud insenerid viivad läbi põhjalikke analüüse ning annavad praktilisi soovitusi energiasäästuks ja jätkusuutlikkuseks. Olgu tegemist uue ehitise projekteerimise, renoveerimise või olemasoleva hoone hindamisega, meie meeskond on valmis aitama.

Soovite oma hoone energiatõhusust parandada või vajate energiamärgist?

Võta ühendust