Swedbank investeerimislaen

Roheprojekti realiseerimiseks ja omavahendite likviidsuse säilitamiseks on kasulik leida väiline finatseerija.
Swedbank finantseerib investeeringuid ressursitõhususe parandamiseks.

*EaSI ehk Euroopa Investeerimisfondi ning COSME garantiid.

MIKS INVESTEERIDA ROHEPROJEKTI?

  • Raha tootlus on põhiärist parem
  • Projekti tasuvus on alla 5 aasta
  • Ohutuma töökeskkonna tagamine
  • Tehnosüsteemide eluea pikenemine
  • Positiivne mõju keskkonnale
  • CO2 jalajälje vähendamine

Taotle DeltaE projekti rahastamiseks laenu

Uuri lähemalt