Projekteerimise lähteülesande koostamine

Projekteerimise lähteülesande koostamise eesmärgiks on eriosade pikaajalise strateegia loomine, funktsionaalsuse püstitus, lahenduste väljatöötamine, tasuvusanalüüsid ning lähteülesande koostamine ja projekteerimisprotsessi nõustamine. Tellijat aidatakse ja nõustatakse, et renoveerimise lõpptulemiks oleks toimivad lahendused, mis arvestavad hoone ja selle kasutuse eripära.

Koostöös Tellijaga töötatakse välja renoveeritava hoone eriosade (sh hooneautomaatika) funktsionaalsus ja lahendused, mis on energiasäästlikud ja võtavad arvesse olemasoleva hoone eripärasid. Lähteülesande käigus seatakse projekteerimisele ja ehitusele mõõdetavad ja rahaliselt argumenteeritavad eesmärgid, mis tagavad Tellijale tulemuse ostmise – mitte betooni soetamise.

lähteülesande-koostamine
lähteülesande-koostamine-2

Töö ulatus, mis võib hõlmata alljärgnevaid valdkondi ja tehnosüsteeme tulenevalt hoone eripärast

 1. Mõõtmissüsteemid – analüüsimine, häired, tarkvarad (EMS) sh küte, elekter, vesi ja gaas
 2. Ehitusjärgne seire ja haldus – mõõtmisüsteemid, ventilatsioon, küte, elekter, vesi, valgusuts, hooneautomaatika, tehnohooldus ja tarbimisanalüüs
 3. Elekter – võimsused, amperaaž, tipukoormused, reaktiivenergia ja selle kompenseerimine, katkematu toide, elektripaigaldise struktuur, elektritarbimise juhtimine, hooldus
 4. Küte ja jahutus – soojussõlm, külmajaamad, torustik, kütte- ja jahutuskehad, ruumipõhine juhtimine, häired ja kulumõõtmine
 5. Ventilatsioon – vajaduspõhine juhtimine, tsonaalsus, efektiivsus, soojustagastus, seadistamine, kaughaldus, kulumõõtmine, erinõuded
 6. Vesi – sanitaartehnika valik ja veehulgad, tarbevee soojustagastus, lekete vältimine, kulu mõõtmine
 7. Valgustus – sise ja välisvalgustus, efektiivsuse nõuded, juhtimine, haldus, erinõuded, standardid ja ohutus
 8. Hooneautomaatika – mõõtmisüsteemid, ventilatsioon, küte, jahutus, elekter, vesi, valgustus, niisutus, eripunktid
 9. Tarbimisanalüüsid ja selle tarkvaralised lahendused – küte, elekter, vesi, gaas

Lähteülesande ja nõustamise protsess

 • Eriosade strateegiate loomine koostöös Tellijaga
 • Eriosade funktsionaalsuse püstitamine
 • Funktsionaalsusest lähtuvate lahenduste väljatöötamine
 • Lahenduste majanduslik analüüs ja alternatiivide võrdlus
 • Lahenduste valik (kaasatakse vajalikud osapooled)
 • Detailse projekteerimise lähteülesande koostamine
 • Tellija nõustamine, esindamine ja protsessi järelevalve
 • Projekteerimistöö ekspertiis, kontroll ja vastuvõtmine

Projekteerimise lähteülesande koostamise ajakava

Etapp Aeg
Olukorra analüüs 1. nädal
Lahenduste väljatöötamine 2. – 3. nädal
Tasuvusanalüüsid ja strateegia loomine 4. nädal
Lahenduste eelarve ning projekteerimise lähteülesanne 4. – 5. nädal
Nõustamine ja ekspertiisi koostamine 5. – 6. nädal

Telli projekteerimise lähteülesanne või küsi tasuta konsultatsiooni!

Võta ühendust