Mõõtmissüsteemid

Pakutavad teenused
 • Süsteemide detailinspektsioon ja auditeerimine.
 • Mõõtmis- ja seiresüsteemide projekteerimine.
 • Kliendipõhiste visualiseeringute loomine.
 • Energiatarbe automaatraporteerimine.
 • Mõõtmis- ja seiresüsteemide hooldus.
 • Mõõtmis- ja seiresüsteemide ehitus.
 • Arvestite müük ja paigaldus.
 • Arvestite kauglugemine.
deltae mõõtmine

1000+

Kaugloetavat
arvestit

200+

Auditeeritud
süsteemi

30+

Ehitatud
mõõtmissüsteemi

5-20%

Keskmine
kokkuhoid

Projekteerimine

Ehitamine

Kellele on lahendused suunatud?

 • Tootmine/tööstus
 • Avalik sektor
 • Ärikinnisvara
 • Kinnisvara arendajad
 • Ehitusettevõtted

Miks on vaja energiakulu mõõta?

 • Informatsiooni puudumine – soovides ebavajalikku tarbimist vähendada, tuleks esiteks määrata, millised tarbijad kulutavad ressursse siis, kui need seda tegema ei peaks.
 • Informatsiooni talletamine – soovides põhjalikumalt analüüsida energiatarbimist, on vajalik vähemalt tunnipõhine tarbimisinformatsioon, eelistatult veelgi täpsem.
 • Liigtarbimine – kui teada on vaid kuupõhised andmed energiatarbimise kohta, mis saabuvad alles järgmise kuu alguses, kujutab lekete ja liigtarbimise märkamine endast retrospektiivset faktinentimist.
 • Alarmid – süsteemi saab seadistada erakorraliste sündmuste puhul välja saatma alarme.
 • Andmekorje – käsitsi andmekorje on tülikas ja detailsemaks analüüsiks ebapiisava intervalliga.
 • Arvete esitamine – mõõtmissüsteem võimaldab hoonet haldaval personalil tegeleda sisuliste teemadega, selle asemel et näitusid korjamas käia ja tabelisse ümber kirjutada.
Mõõtmine
miks-on-vaja-moota

Rusikareegli kohaselt tuleks üks arvesti paigaldada minimaalselt iga 10 000 € aastase energia kulusammu kohta (näiteks 100 000 € aastase elektrienergia kulu kohta peaks olema paigaldatud vähemalt 10 arvestit), eelistuslikult iga 5 000 € kulusammu kohta.

Selliselt on võimalik tarbimine analüüsiks eraldada ning tuvastada anomaaliate põhjuseid.

Lahenduseks on kaugloetav arvestisüsteem, mille kaudu kogutakse arvestitest andmeid, edastatakse need krüpteeritult pilveserverisse ning talletatakse.

Kauglugemisteenuse baasfunktsionaalsuses sisaldub kuine tabelkujul raport näitude ja tarbimistega ning ligipääs kauglugemissüsteemi, kus saab näite reaalajas jälgida ja välja võtta.

mootmine-deltae

Lahenduste keskmised investeeringud ja tasuvusajad

Kinnisvara tüüp Näide avastatud puudusest
Logistikakompleks Tuvastatud ventilatsiooni- ja jahutusseadme ebakorrektne töö, mis põhjustas mitmetuhande eurose aastase kulu. Vajalik oli kontrolleri vahetus, sest seade ei allunud sätestatud juhtloogikale.
Metallitöötlemise ettevõte Tuvastati võrdlemisi vähe kasutatav hooneosa, mida elektriliselt pidevalt köeti ning tekitati sellega aastas mitmetuhande eurone kulu, mida oleks võimalik optimaalse juhtimisega mitmekordselt vähendada.
Haigla Tuvastati projekteerimisel tehtud viga, mille tõttu ei saavutatud siseruumides vajalikke sisekliima parameetreid. Ilma mõõtmissüsteemita oleks vea diagnoosimine osutunud väga keeruliseks.
Koolihoone Tuvastati hulgaliselt anomaaliaid tehnosüsteemide juhtimises ja opereerimises, saavutati 27% kokkuhoid aastases soojuskasutuses ning 10% kokkuhoid elektrienergia aastases kasutuses.
Koolihoone Tuvastati hulgaliselt anomaaliaid tehnosüsteemide juhtimises ja opereerimises, saavutati 3% kokkuhoid aastases soojuskasutuses ning 14% kokkuhoid elektrienergia aastases kasutuses.
Büroohoone Tuvastati hulgaliselt anomaaliaid tehnosüsteemide juhtimises ja opereerimises, saavutati 3% kokkuhoid aastases soojuskasutuses ning 8% kokkuhoid elektrienergia aastases kasutuses.
Koolihoone Tuvastati leke veevarustussüsteemis, millega kaasneb aastas ligi ebavajalikku 2 000 € kulu.
Tootmisettevõte Eraldati suure kompleksi tarbimine osadeks, selgus et varasemalt toodete sisendhinnastamiseks kasutatud loogika (ruutmeetripõhine) oli energiakulu mõistes väga ebaõiglane (ruutmeetripõhine ressursikasutus erines kordades).
euroopa direktiiv

Euroopa Liidu direktiiv kauglugemiseks

Vastavalt Euroopa Liidu direktiivi (EL) 2018/2002 artiklile 9c, peavad arvestid ja küttekulujaoturid, mis paigaldatakse kortermajadesse või mitmeotstarbelistesse hoonetesse, pärast 25. oktoobrit 2020, olema kaugloetavad ning 1. jaanuariks 2027 peavad ka varem paigaldatud arvestid olema üle viidud kauglugemisele või asendatud kaugloetava arvestiga. Dokumendiga saab tutvuda SIIN.

mõõtmine

Valdkonna referentsid

Soovid lahendusi? Võta ühendust!

Võta ühendust