Ressursitõhusus

Ressursitõhusus aitab hallata ressursse efektiivselt kogu nende olelusringi vältel, alates tootmisest ja tarbimisest kuni jäätmekäitluse ja taaskasutuseni. Seetõttu on meie tulevase konkurentsivõime ja jätkusuutliku majanduskasvu jaoks tähtis üleminek ressursitõhusale ringmajandusele, kus peatähelepanu suunatakse olemasolevate materjalide ja toodete korduskasutusele, parandamisele, uuendamisele ning ringlusesse võtmisele. Nendest põhimõtetest lähtudes on loodud Keskkonnaministeeriumi ettevõtete ressursitõhususe meede.
Tasuta konsultatsioon
ressursitõhusus tootmisettevõttes

100+

Koostatud
ressursiauditit

70+

Koostatud
toetustaotlust

22+ M€

Toetusraha
taodeldud

100%

Taotlemise
edukuse määr

100+

Hanget
läbi viidud

Tulevased taotlusvoorud

Eesti tööstusettevõtete ressursitootlikkus on võrredel teiste Euroopa riikidega üsna madal. Antud näitaja parandamiseks rakendab Keskkonnaministeerium struktuurifondide vahenditest meedet „Ettevõtete ressursitõhusus“ kogumahuga ligikaudu 220 M€, millest 110 M€ on Euroopa Liidu vahendid.
Kokku jagati töötlevale ja mäetööstusele toetusena välja ligikaudu 80 M€, kus toetus ettevõtte kohta oli kuni 2 000 000 €. Olenevalt toetuse suurusest oli toetuse määraks 25 – 50% investeeringu kogumaksumusest. Toetuse saamise põhikriteerium oli täidetud, kui ressursitõhusus paraneb 1%/5% ning kuluefektiivsus on >2. Toetuse saamise esimeseks eelduseks oli ressursiauditi läbiviimine.
Tänaseks on meetme vahendid konkreetsest programmist lõppenud. III ehk viimane voor veel käib, taotlusi võetakse vastu ja raha tuleb ka veidi juurde, kuid suuri lootusi enam käesolevast voorust taotleda pole. 2021 II poolaastal on lootust täiendavaks 15 M€ investeeringute toetamiseks. Ja aastal 2022 kohta levib informatsioon kuni 80 M€ suurusest toetusmahust. Täpsema informatsiooni saamiseks osale koolitusel https://www.deltae.ee/koolitus/ või küsi tasuta konsultatsiooni.
Ressursiauditi esmane eesmärk on kaardistada kõik tööstuse probleemkohad, mis vajavad konkreetseid lahendusi, mis tagaksid mistahes süsteemide nõuetekohase, optimaalse ja säästliku kasutuse igas valdkonnas. Selleks viiakse läbi põhjalik ülevaatus ja süsteemide inspektsioon.
Auditi teiseks eesmärgiks on määratleda investeerimisplaanide ja kaardistuse põhjal kokkuhoiukohad parandusettepanekute ja potentsiaalsete tehniliste lahendustega koos vajalike investeeringute ja tasuvusarvutustega. Lõpptulemuseks on ressursiaudit, tänu millele tekib ettevõttel kõikidest valdkondadest selge ülevaade koos konkreetsete investeerimisvajaduste ja tasuvustega iga valdkonna lõikes.

Mis on ressursiauditi eesmärk?

Kes saavad toetust ja millele

Toetust saavad mistahes suurusega ettevõtted töötleva tööstuse ja mäetööstuse tegevusvaldkondadest. Valdkonna määratlemine käib EMTAKi koodi järgi– põhitegevusala peab olema EMTAK B või C. Praktika kohaselt toetatakse toomistehnoloogilisi investeeringud, mis tagavad parima ressursikasutuse. Käimasoleva taotlusvooru kohta saab infot SIIT.

Näited toetust saanud lahendustest:

 • puidutööstus – höövel, spooniliin, liimpuittehnoloogia, sõrmjätk, katlad, kuivatid, saed
 • metallitööstus – laser, vesilõikus, painutud, CNC pingid, karastus, värvimine, keevitus
 • muud – pesuliinid, küpsetusahjud, automaatlaod, kaevetehnika, trükimasinad, SMD liinid

Ressursitõhusus ja selle koostamise etapid

Mida DeltaE pakub ja mis on järgnevad sammud?

DeltaE Inseneribüroo eesmärgiks on pakkuda täislahendust ja kliendi jaoks kuluefektiivselt raha koju tuua! Meie pädevuses on tipptasemel auditite koostamine, mis hõlmab ressursse, energeetikat ja reaalseid lahendusi energiakulude kokkuhoiuks. Projektitaotluste kirjutamine, mille edukus määrab raha saamise tõenäosuse 50% ulatuses. Ning selleks, et lahendused ka päriselt realiseeruks, siis hangete läbiviimine, mis on statistika järgi põhiline finantskorrektsioonide põhjuseid. Vajadusel osutame ka projektijuhtimise ja omaniku järelvalve teenuseid.

Täislahendusprotsessi tavapärane ajakava

Etapp
Aeg
Andmete kogumine 1. – 2 nädalat
Ressursiauditi läbiviimine 4 – 6 nädalat
Toetustaotluse kirjutamine 2 – 3 nädalat
Hangete läbiviimine 2 – 3 nädalat
Lahenduste realiseerimine < 18 kuud
Seiramine 3 aastat
Aruandlus 3 aastat

Tutvu toetusmeetmega

DeltaE Inseneribüroo tagab, et meie poolt koostatud ressursiaudit vastab täielikult Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõuetele. Ressursitõhususe investeeringuteks avatakse 2021/2022 uued voorud, mille rahalised mahud kinnitatakse jooksvalt. Eelinformatsioonina räägitakse ligi 100 000 000 € toetuse hulgast. Toetuse suurus on kuni 200 000 € ning võib tõusta isegi 1 000 000 €’ni olenevalt voorude täpsetest tingimustest. Hetkeinfo kohaselt ressursitõhusus peab paranema vähemalt 1% ja kuluefektiivsus olema > 2. Sisuliselt kvalifitseerub mistahes tootmistehnoloogiline investeering eeldusel, et mingit ressurssi kokku hoitakse (välja arvatud aeg ja tööjõukulu).
Toetust saavad taotleda kõik töötleva tööstuse sektorid (mõningate erisustega, mis on kirjeldatud määruses): puidutööstus, plastitööstus, mäetööstus, keemiatööstus, tekstiilitööstus, trükitööstus, paberitööstus, ehitusmaterjalide tööstus, mööblitööstus, masinaehitus, metallitööstus, elektroonikatööstus, toiduainetööstus jt.
Tutvu ressursitõhususe toetusmeetmega KIKi kodulehel ja KEMi kodulehel.
Tänase seisuga saavad edukaks need, kes tegutsevad vara ja alustavad protsessidega enne kui voorud avanevad, muidu on suur oht toetusrahast lihtsalt ilma jääda!
ressursitõhusus toetusmeede ja ressursiauditi kirjutamine

Tutvu toetusmeetmega

DeltaE Inseneribüroo tagab, et meie poolt koostatud ressursiaudit vastab täielikult Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõuetele. Ressursitõhususe investeeringuteks avatakse 2020 aasta mais/juunis 3. voor, kogumahuga ca 7 000 000 €, kus toetuse suurus on kuni 200 000 € ning ressursitõhusus peab paranema vähemalt 1% ja kuluefektiivsus olema > 2. Sisuliselt kvalifitseerub mistahes tootmistehnoloogiline investeering eeldusel, et mingit ressurssi kokku hoitakse (välja arvatud aeg ja tööjõukulu).
Toetust saavad taotleda kõik töötleva tööstuse sektorid (mõningate erisustega, mis on kirjeldatud määruses): puidutööstus, plastitööstus, mäetööstus, keemiatööstus, tekstiilitööstus, trükitööstus, paberitööstus, ehitusmaterjalide tööstus, mööblitööstus, masinaehitus, metallitööstus, elektroonikatööstus, toiduainetööstus jt.
Tutvu ressursitõhususe toetusmeetmega KIKi kodulehel ja KEMi kodulehel.

Soovid tasuta konsultatsiooni ressursitõhususe toetuse saamiseks?

Võta ühendust

DeltaE Inseneribüroo vs. konsultatsiooniettevõte

Meie
võimekus

Konsultatsiooni-
ettevõte

1. Standardaudit


2. Projekteerimise võimekus ja kogemus


3. Energiasäästmislahenduste auditi koostamine


4. Tehniliste lahenduste paigaldus- ja realiseerimiskogemus


5. Kompetentseim ja laiapõhjalisim meeskond


6. Tehnika kaasamine ja baasmõõtmiste läbiviimine


7. Lisaanalüüside ja mõõtmiste võimalused


8. Seire- ja monitoorimissüsteemide lahendused


9. Mehaanika ja tööstusvaldkondade erikäsitlus (optsioon)


10. Tootmise optimeerimise erikäsitlus (optsioon)


11. Investeerimistaotluse kirjutamise võimekus ja kogemus


12. Hangete läbiviimine ja omaniku järelvalve teenused


deltae võrdlus konsultatsiooni ettevõttega

Telli oma ettevõttele ressursiaudit

Võta ühendust

DeltaE ja Energexi koostatud ressursitõhususprojektid

Valmos OÜ

 • Tegevusvaldkond puidutööstus
 • Toetuse suurus 1 299 756 €
 • Investeering 5 199 022 €
 • Auditi valmimise aeg 2018
 • Projekti info →

Puidukoda OÜ

 • Tegevusvaldkond puidutööstus
 • Toetuse suurus 139 500 €
 • Investeering 279 000 €
 • Auditi valmimise aeg 2018
 • Projekti info

Ecobirch AS

 • Tegevusvaldkond puidutööstus
 • Toetuse suurus 702 188 €
 • Investeering 2 006 250 €
 • Auditi valmimise aeg 2020
 • Projekti info →

Põltsamaa Uksetehas OÜ

 • Tegevusvaldkond puidutööstus
 • Toetuse suurus 301 507 €
 • Investeering 670 016 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info →

Reideni Plaat AS

 • Tegevusvaldkond plastitööstus
 • Toetuse suurus 113 500 €
 • Investeering 227 000 €
 • Auditi valmimise aeg 2018
 • Projekti info →

Krimelte OÜ

 • Tegevusvaldkond keemiatööstus
 • Toetuse suurus 192 500 €
 • Investeering 400 000 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info →

Dagöplast AS

 • Tegevusvaldkond plastitööstus
 • Toetuse suurus 1 868 911 €
 • Investeering 5 339 745 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info →

Dagöplast AS

 • Tegevusvaldkond plastitööstus
 • Toetuse suurus 44 000 €
 • Investeering 88 000 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info →

BLRT Toorik OÜ

 • Tegevusvaldkond metallitööstus
 • Toetuse suurus 200 000 €
 • Investeering 875 000 €
 • Auditi valmimise aeg 2018
 • Projekti info →

Baltic Premator OÜ

 • Tegevusvaldkond metallitööstus
 • Toetuse suurus 600 000 €
 • Investeering 2 400 000 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info

Nuia PMT AS

 • Tegevusvaldkond metallitööstus
 • Toetuse suurus 187 397 €
 • Investeering 535 955 €
 • Auditi valmimise aeg 2018
 • Projekti info →

OG Elektra Tootmine AS

 • Tegevusvaldkond toiduainetööstus
 • Toetuse suurus 83 640 €
 • Investeering 334 560 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info