Ressursitõhusus

Ressursitõhusus aitab hallata ressursse efektiivselt kogu nende olelusringi vältel, alates tootmisest ja tarbimisest kuni jäätmekäitluse ja taaskasutuseni. Seetõttu on meie tulevase konkurentsivõime ja jätkusuutliku majanduskasvu jaoks tähtis üleminek ressursitõhusale ringmajandusele, kus peatähelepanu suunatakse olemasolevate materjalide ja toodete korduskasutusele, parandamisele, uuendamisele ning ringlusesse võtmisele. Nendest põhimõtetest lähtudes on loodud Keskkonnaministeeriumi ettevõtete ressursitõhususe meede.
Tasuta konsultatsioon
ressursitõhusus tootmisettevõttes

110+

Koostatud
ressursiauditit

70+

Koostatud
toetustaotlust

33+ M€

Toetusraha
eraldatud

100%

Taotlemise
edukuse määr

100+

Hanget
läbi viidud

Ressursiauditi esmane eesmärk on kaardistada kõik tööstuse probleemkohad, mis vajavad konkreetseid lahendusi, mis tagaksid mistahes süsteemide nõuetekohase, optimaalse ja säästliku kasutuse igas valdkonnas. Selleks viiakse läbi põhjalik ülevaatus ja süsteemide inspektsioon.
Auditi teiseks eesmärgiks on määratleda investeerimisplaanide ja kaardistuse põhjal kokkuhoiukohad parandusettepanekute ja potentsiaalsete tehniliste lahendustega koos vajalike investeeringute ja tasuvusarvutustega. Lõpptulemuseks on ressursiaudit, tänu millele tekib ettevõttel kõikidest valdkondadest selge ülevaade koos konkreetsete investeerimisvajaduste ja tasuvustega iga valdkonna lõikes.

Mis on ressursiauditi eesmärk?

Kes saavad toetust ja millele

Toetust saavad mistahes suurusega ettevõtted töötleva tööstuse ja mäetööstuse tegevusvaldkondadest. Valdkonna määratlemine käib EMTAKi koodi järgi– põhitegevusala peab olema EMTAK B või C. Praktika kohaselt toetatakse toomistehnoloogilisi investeeringuid, mis tagavad parima ressursikasutuse. Käimasoleva taotlusvooru kohta saab infot SIIT.

Näited toetust saanud lahendustest:

 • puidutööstus – höövel, spooniliin, liimpuittehnoloogia, sõrmjätk, katlad, kuivatid, saed
 • metallitööstus – laser, vesilõikus, painutud, CNC pingid, karastus, värvimine, keevitus
 • muud – pesuliinid, küpsetusahjud, automaatlaod, kaevetehnika, trükimasinad, SMD liinid

Ressursitõhusus ja selle koostamise etapid

Mida DeltaE pakub ja mis on järgnevad sammud?

DeltaE Inseneribüroo eesmärgiks on pakkuda täislahendust ja kliendi jaoks kuluefektiivselt raha koju tuua! Meie pädevuses on tipptasemel auditite koostamine, mis hõlmab ressursse, energeetikat ja reaalseid lahendusi energiakulude kokkuhoiuks. Projektitaotluste kirjutamine, mille edukus määrab raha saamise tõenäosuse 50% ulatuses. Ning selleks, et lahendused ka päriselt realiseeruks, siis hangete läbiviimine, mis on statistika järgi põhiline finantskorrektsioonide põhjuseid. Vajadusel osutame ka projektijuhtimise ja omaniku järelvalve teenuseid.

Täislahendusprotsessi tavapärane ajakava

Etapp
Aeg
Andmete kogumine 1. – 2 nädalat
Ressursiauditi läbiviimine 4 – 6 nädalat
Toetustaotluse kirjutamine 2 – 3 nädalat
Hangete läbiviimine 2 – 3 nädalat
Lahenduste realiseerimine < 18 kuud
Seiramine 3 aastat
Aruandlus 3 aastat

Tutvu toetusmeetmega

DeltaE Inseneribüroo tagab, et meie poolt koostatud ressursiaudit vastab täielikult Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõuetele. Ressursitõhususe investeeringuteks avatakse eelduslikult 2024 aasta II kvartalis esimene voor kogumahuga ca 15 000 000 €, kus toetuse suurus on kuni 1 000 000 € ning ressursitõhusus peab paranema vähemalt 2% ja kuluefektiivsus olema > 2. Sisuliselt kvalifitseerub mistahes tootmistehnoloogiline investeering eeldusel, et mingit ressurssi kokku hoitakse (välja arvatud aeg ja tööjõukulu). Järgnevad voor avatakse eelduslikult 2025. aastal.
Toetust saavad taotleda kõik töötleva tööstuse sektorid (mõningate erisustega, mis on kirjeldatud määruses): puidutööstus, plastitööstus, mäetööstus, keemiatööstus, tekstiilitööstus, trükitööstus, paberitööstus, ehitusmaterjalide tööstus, mööblitööstus, masinaehitus, metallitööstus, elektroonikatööstus, toiduainetööstus jt.
Tutvu ressursitõhususe toetusmeetmega KIKi kodulehel.
Tänase seisuga saavad edukaks need, kes tegutsevad vara ja alustavad protsessidega enne kui voorud avanevad, muidu on suur oht toetusrahast lihtsalt ilma jääda!

Lõppenud taotlusvoorud

Eesti tööstusettevõtete ressursitootlikkus on võrredel teiste Euroopa riikidega üsna madal. Antud näitaja parandamiseks rakendab Keskkonnaministeerium struktuurifondide vahenditest meedet „Ettevõtete ressursitõhusus“ kogumahuga ligikaudu 220 M€, millest 110 M€ on Euroopa Liidu vahendid.
Kokku jagati töötlevale ja mäetööstusele toetusena välja ligikaudu 70 M€, kus toetus ettevõtte kohta oli kuni 2 000 000 €. Olenevalt toetuse suurusest oli toetuse määraks 25 – 50% investeeringu kogumaksumusest. Toetuse saamise põhikriteerium oli täidetud, kui ressursitõhusus paraneb 1%/5% ning kuluefektiivsus on >2. Toetuse saamise esimeseks eelduseks oli ressursiauditi läbiviimine.
Täpsema informatsiooni saamiseks osale koolitusel või küsi tasuta konsultatsiooni.
ressursitõhusus toetusmeede ja ressursiauditi kirjutamine

Tutvu toetusmeetmega

DeltaE Inseneribüroo tagab, et meie poolt koostatud ressursiaudit vastab täielikult Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõuetele. Ressursitõhususe investeeringuteks avatakse eelduslikult 2024 aasta II kvartalis esimene voor kogumahuga ca 15 000 000 €, kus toetuse suurus on kuni 1 000 000 € ning ressursitõhusus peab paranema vähemalt 2% ja kuluefektiivsus olema > 2. Sisuliselt kvalifitseerub mistahes tootmistehnoloogiline investeering eeldusel, et mingit ressurssi kokku hoitakse (välja arvatud aeg ja tööjõukulu). Järgnevad voor avatakse eelduslikult 2025. aastal.
Toetust saavad taotleda kõik töötleva tööstuse sektorid (mõningate erisustega, mis on kirjeldatud määruses): puidutööstus, plastitööstus, mäetööstus, keemiatööstus, tekstiilitööstus, trükitööstus, paberitööstus, ehitusmaterjalide tööstus, mööblitööstus, masinaehitus, metallitööstus, elektroonikatööstus, toiduainetööstus jt.
Tutvu ressursitõhususe toetusmeetmega KIKi kodulehel.
Tänase seisuga saavad edukaks need, kes tegutsevad vara ja alustavad protsessidega enne kui voorud avanevad, muidu on suur oht toetusrahast lihtsalt ilma jääda!

Soovid tasuta konsultatsiooni ressursitõhususe toetuse saamiseks?

Võta ühendust

DeltaE Inseneribüroo vs. konsultatsiooniettevõte

Meie
võimekus

Konsultatsiooni-
ettevõte

1. Standardaudit


2. Projekteerimise võimekus ja kogemus


3. Energiasäästmislahenduste auditi koostamine


4. Tehniliste lahenduste paigaldus- ja realiseerimiskogemus


5. Kompetentseim ja laiapõhjalisim meeskond


6. Tehnika kaasamine ja baasmõõtmiste läbiviimine


7. Lisaanalüüside ja mõõtmiste võimalused


8. Seire- ja monitoorimissüsteemide lahendused


9. Investeerimistaotluse kirjutamise võimekus ja kogemus


10. Hangete läbiviimine ja omaniku järelvalve teenused


deltae võrdlus konsultatsiooni ettevõttega

Telli oma ettevõttele ressursiaudit

Võta ühendust

DeltaE ja Energexi koostatud ressursitõhususprojektid

*Toetuse suurus – kajastatud on määratud toetus, mis võib erineda kasutatust (kajastatud KIK kodulehel)

Valmos OÜ

 • Puidutööstus
 • Toetuse suurus 1 299 756 €
 • Investeering 3 977 333 €
 • Auditi valmimise aeg 2018
 • Projekti info →

Arco Metal OÜ

 • Mööblitööstus
 • Toetuse suurus 337 500 €
 • Investeering 720 000 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info →

Puidukoda OÜ

 • Puidutööstus
 • Toetuse suurus 150 000 €
 • Investeering 279 000 €
 • Auditi valmimise aeg 2018
 • Projekti info

Puidukoda OÜ

 • Puidutööstus
 • Toetuse suurus 70 000 €
 • Investeering 280 000 €
 • Auditi valmimise aeg 2020
 • Projekti info

Ecobirch AS

 • Puidutööstus
 • Toetuse suurus 702 188 €
 • Investeering 1 530 293 €
 • Auditi valmimise aeg 2020
 • Projekti info →

Põltsamaa Uksetehas OÜ

 • Puidutööstus
 • Toetuse suurus 301 507 €
 • Investeering 670 016 €
 • Auditi valmimise aeg 2019

Reideni Plaat AS

 • Plastitööstus
 • Toetuse suurus 150 000 €
 • Investeering 227 000 €
 • Auditi valmimise aeg 2018
 • Projekti info →

Krimelte OÜ

 • Keemiatööstus
 • Toetuse suurus 192 500 €
 • Investeering 400 000 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info →

Dagöplast AS

 • Plastitööstus
 • Toetuse suurus 1 868 911 €
 • Investeering 5 339 745 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info →

Bauroc AS

 • Ehitusmaterjalide tööstus
 • Toetuse suurus 134 466 €
 • Investeering 268 932 €
 • Auditi valmimise aeg 2020

BLRT Toorik OÜ

 • Metallitööstus
 • Toetuse suurus 200 000 €
 • Investeering 875 000 €
 • Auditi valmimise aeg 2018
 • Projekti info →

Baltic Premator OÜ

 • Metallitööstus
 • Toetuse suurus 600 000 €
 • Investeering 2 400 000 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info

Nuia PMT AS

 • Metallitööstus
 • Toetuse suurus 200 000 €
 • Investeering 535 955 €
 • Auditi valmimise aeg 2018
 • Projekti info →

OG Elektra Tootmine AS

 • Toiduainetööstus
 • Toetuse suurus 83 640 €
 • Investeering 334 560 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info

K-Print OÜ

 • Trükitööstus
 • Toetuse suurus 113 572 €
 • Investeering 227 145 €
 • Auditi valmimise aeg 2021
 • Projekti info →

K-Print OÜ

 • Trükitööstus
 • Toetuse suurus 1 015 840 €
 • Investeering 2 902 400 €
 • Auditi valmimise aeg 2020
 • Projekti info

Clyde Bergemann Eesti AS

 • Metallitööstus
 • Toetuse suurus 47 500 €
 • Investeering 95 000 €
 • Auditi valmimise aeg 2020
 • Projekti info →

Eesti Elecster AS

 • Metallitööstus
 • Toetuse suurus 161 999 €
 • Investeering 307 636 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info

Eesti Höövelliist OÜ

 • Puidutööstus
 • Toetuse suurus 110 000 €
 • Investeering 146 000€
 • Auditi valmimise aeg 2020
 • Projekti info →

Estanc AS

 • Metallitööstus
 • Toetuse suurus 166 040 €
 • Investeering 474 400 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info

FinEst Steel AS

 • Metallitööstus
 • Toetuse suurus 700 000 €
 • Investeering 2 000 000 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info →

Fors MW AS

 • Metallitööstus
 • Toetuse suurus 200 000 €
 • Investeering 699 000 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info

Höhle OÜ

 • Plastitööstus
 • Toetuse suurus 1 439 136 €
 • Investeering 4 111 817  €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info →

Kadarbiku Köögivili OÜ

 • Toiduainetööstus
 • Toetuse suurus 150 000 €
 • Investeering 300 000 €
 • Auditi valmimise aeg 2020
 • Projekti info

Kane Metall AS

 • Metallitööstus
 • Toetuse suurus 157 500 €
 • Investeering 315 000  €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info →

Karu Katus OÜ

 • Metallitööstus
 • Toetuse suurus 200 000 €
 • Investeering 391 286 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info

Kroonipuu OÜ

 • Puidutööstus
 • Toetuse suurus 900 000 €
 • Investeering 2 000 000 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info →

Kulinaaria OÜ

 • Toiduainetööstus
 • Toetuse suurus 137 500 €
 • Investeering 550 000 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info

Kunda Nordic Tsement AS

 • Ehitusmaterjalide tööstus
 • Toetuse suurus 690 000 €
 • Investeering 2 760 000 €
 • Auditi valmimise aeg 2020
 • Projekti info →

Lotus Timber OÜ

 • Puidutööstus
 • Toetuse suurus 2 000 000  €
 • Investeering 5 714 286 €
 • Auditi valmimise aeg 2018
 • Projekti info

Metallituba OÜ

 • Metallitööstus
 • Toetuse suurus 107 500 €
 • Investeering 215 000 €
 • Auditi valmimise aeg 2020
 • Projekti info →

MP & Puitmeister OÜ

 • Puidutööstus
 • Toetuse suurus 271 900  €
 • Investeering 143 800 €
 • Auditi valmimise aeg 2020
 • Projekti info

Multimek Baltic OÜ

 • Metallitööstus
 • Toetuse suurus 920 850 €
 • Investeering 2 533 325 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info →

Multimek Baltic OÜ

 • Metallitööstus
 • Toetuse suurus 55 000  €
 • Investeering 110 000 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info

Nordic Metal Works OÜ

 • Metallitööstus
 • Toetuse suurus 200 000 €
 • Investeering 364 630 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info →

Orthez OÜ

 • Puidutööstus
 • Toetuse suurus 183 550  €
 • Investeering 367 100 €
 • Auditi valmimise aeg 2020
 • Projekti info

Oshino Electronics Estonia OÜ

 • Elektroonikatööstus
 • Toetuse suurus 153 500 €
 • Investeering 307 000 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info →

Peat Mill OÜ

 • Keemiatööstus
 • Toetuse suurus 196 100  €
 • Investeering 392 200 €
 • Auditi valmimise aeg 2021
 • Projekti info

Portlif Grupp OÜ

 • Naftatööstus
 • Toetuse suurus 200 000 €
 • Investeering 445 000 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info →

Priimo Mets OÜ

 • Puidutööstus
 • Toetuse suurus 236 628  €
 • Investeering 525 840 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info

Puiduhake.com OÜ

 • Puidutööstus
 • Toetuse suurus 319 610 €
 • Investeering 710 245 €
 • Auditi valmimise aeg 2020
 • Projekti info →

Sjolund Estonia OÜ

 • Metallitööstus
 • Toetuse suurus 199 697 €
 • Investeering 399 394 €
 • Auditi valmimise aeg 2020
 • Projekti info

Romec Metall OÜ

 • Metallitööstus
 • Toetuse suurus 200 000 €
 • Investeering 444 444 €
 • Auditi valmimise aeg 2020
 • Projekti info →

Scanfil OÜ

 • Elektroonikatööstus
 • Toetuse suurus 200 000 €
 • Investeering 1 337 232 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info

SAMI AS

 • Masinatööstus
 • Toetuse suurus 200 000 €
 • Investeering 571 429 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info →

Ruukki Products AS

 • Metallitööstus
 • Toetuse suurus 804 563  €
 • Investeering 3 218 250 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info

Siidrikoda OÜ

 • Toiduainetööstus
 • Toetuse suurus 122 050 €
 • Investeering 385 000 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info →

Viking Window AS

 • Puidutööstus
 • Toetuse suurus 120 000  €
 • Investeering 240000 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info

Sockmann Group OÜ

 • Tekstiilitööstus
 • Toetuse suurus 196 339 €
 • Investeering 400 000 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info →

Tammer OÜ

 • Metallitööstus
 • Toetuse suurus 129 500  €
 • Investeering 370 000 €
 • Auditi valmimise aeg 2020
 • Projekti info

Tapa Mill OÜ

 • Puidutööstus
 • Toetuse suurus 200 000 €
 • Investeering 575 000 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info →

Retlar OÜ

 • Mööblitööstus
 • Toetuse suurus 197 725  €
 • Investeering 440 930 €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info

Valga Depoo AS

 • Metallitööstus
 • Toetuse suurus 200 000 €
 • Investeering 800 000 €
 • Auditi valmimise aeg 2020
 • Projekti info →

Universal Industries OÜ

 • Mööblitööstus
 • Toetuse suurus 200 000  €
 • Investeering 703 800  €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info

Toode AS

 • Metallitööstus
 • Toetuse suurus 198 598  €
 • Investeering 397 195  €
 • Auditi valmimise aeg 2020
 • Projekti info →

Tohvri Puit OÜ

 • Mööblitööstus
 • Toetuse suurus 200 000  €
 • Investeering 395 011  €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info

Tarmetec OÜ

 • Metallitööstus
 • Toetuse suurus 199 663  €
 • Investeering 475 000  €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info →

Tarmetec OÜ

 • Metallitööstus
 • Toetuse suurus 173 250  €
 • Investeering 495 000  €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info

Thermoarena OÜ

 • Puidutööstus
 • Toetuse suurus 1 979 411 €
 • Investeering 4 398 692  €
 • Auditi valmimise aeg 2019
 • Projekti info →

Tinfor AS

 • Metallitööstus
 • Toetuse suurus 200 000  €
 • Investeering 700 000  €
 • Auditi valmimise aeg 2020
 • Projekti info