Päikesejaama projekteerimine

Päikesepargi rajamine algab projekteerimisest!

Projekti koostamise eesmärgiks on tagada maksimaalne tootlikkus investeeringust päikeseelektrijaama. Selleks, et lahendus oleks pikaealine ja raha tootlus oleks maksimaalne, peab jaama rajamine ja ehitus olema algusest peale läbi mõeldud, kvaliteetselt realiseeritud ja kasutatavad kinnitusvahendid soetatud sertifitseeritud tootjatelt. Vaid korrektselt projekteeritud lahenduse põhjal on võimalik selgelt välja tuua investeering jaama rajamiseks, tasuvusaeg ning garanteerida jaama pikaajaline garanteeritud rahavoo tootlikkus. Kujuta ette, et ehitad maja nii, et jooniseid pole ja hakatakse laduma kive – nii tegutsedes ja eeldades, et lahendus on väga hea, pole mõistlik!

Päikesepargi rajamine algab projekteerimisest
Projekteerimine algab laiapõhjalise ülevaatusega, mille käigus selgitatakse välja põhilised projekteerimise aspektid.
 • Kaardistatakse kui suur päikeseelektrijaam on võimalik, mõistlik ja optimaalne ettevõtte energiatarbimise profiili arvestades projekteerida/ehitada.
 • Katuse kattematerjal, katuse kalle, suund ilmakaarte suhtes, hinnatav kandevõime.
 • Selgitatakse välja, kas optimaalsem on paigaldada jaam katusele või maapeale.
 • Jaama võimalik ühendamine kas otse suurtarbija/seadmega (nt külmaseade) või hoone peakilpi.
 • Inverteri võimalik paigalduskoht.
 • Kaabliteede kulgemine ja toitekaabli sisenemine hoonesse.

Päikeseelektrijaama projektiga määratakse:

 • jaama paiknemine territooriumil ja ilmakaarte suhtes
 • jaama võimsus
 • ühendus hoone elektri- ja automaatikasüsteemiga
 • maksimaalselt ja optimaalselt paigaldatavate paneelide kogus
 • paigalduse eripärad
 • paneelide kogus ühes ahelas
 • kasutatav kinnituslahendus
 • toodangu prognoos

Projekti alusel on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest ehitusluba ja hilisem kasutusluba. Peale kasutusloa saamist tuleb Elektrilevile saata täidetud blankett taastuvenergiatoetuse saamiseks.

Päikeseelektrijaama projekti osad

Projekti osad

 • Seletuskiri
 • Asendiplaan
 • Peakilbi struktuurskeem
 • Päikesejaama jaotuskilp
 • Paneelide ühendusskeem
 • Monitoorimissüsteem
 • Sidelahendus
 • Pingelangu arvutus
 • Inverteri ühendusskeem
 • Infolehed
 • Hooldusnõuded ja juhend
 • Majanduslik arvutus

Päikesejaama projekteerimise protsess

Projekteerimisprotsessi ajakava

Etapp
Aeg
Objekti ülevaatus ja info kogumine 1. nädal
Projekti eelpresentatsioon 2. nädal
Projekti koostamine 2. – 3. nädal
Elektrilevi tehniliste tingimuste väljastamine kuni 60 päeva
Lahenduste ja pakkumiste koostamine 4. nädal
Projekti presentatsioon kliendile 5. nädal
Projekteerimisprotsessi ajakava

Telli päikesepargi projekt või küsi tasuta konsultatsiooni!

Võta ühendust

Millised on põhilised projekteerimis- ja ehitusvead?

Probleem Mõju
AC toitekaablid on aladimensioneeritud Tulekahjuoht, pingelang, vähenenud tulu
Varjude tekkega pole arvestatud (puud, korstnad, ventilatsiooniluugid, katuseserv jne) Madalam tootlikkus, mittetootvad ahelad
Liige vähe inverteri ahelaid Madalam tootlikkus ja rahaline kadu
Liiga vähe paneele või paneelide jaotus ahelas on vale Madalam tootlikkus, rahaline kadu ja jaam rakendub tööle oluliselt hiljem
Ebakvaliteetse tootja paneelid Madalam tootlikkus, lühem eluiga, lühem tootmistsükkel, tulekahjuoht
Päikesejaama pole vaja hooldada – VALE! Tulekahjuoht, madalam tootlikkus, risk jaama hävimiseks
Inverterite vale paigaldus Madalam efektiivsus ja vajalik lisajahutus
Inverteri vale valik Toodangukadu, madal reageerimiskiirus, järelteenindus puudub, probleemide lahendamine aja- ja rahakulukas
Tuulekoormuse vale arvestus Paneelid lendavad katuselt minema, katuse kahjustumine, inimestele ohtlik
Valesti valitud kaitseseadmed Kaitse rakendub liiga vara, tulekahju oht
Kaablite vale valik Investeering ala- või üledimensioneeritud, paigalduse keerukus, ahela katkemise oht, kaablite vigastused
Vale paigaldusnurk Paneelid lendavad katuselt minema, katuse kahjustumine, inimestele ohtlik, madal tootlikkus
Paigaldus- ja kinnitustarvikute vale valik Paneelid lendavad katuselt minema, katuse kahjustumine, katus hakkab läbi jooksma
Kaablirennide mittekasutamine Kaablite mehhaanilise vigastuse oht, lühise oht, hoolduse teostamine ohtlik

Näited ebakvaliteetsetest lahendustest

Telli päikesepargi projekt või küsi tasuta konsultatsiooni!

Võta ühendust