DeltaE on jätkusuutlik ettevõte

Eestis 2050. aastaks kliimaneutraalsuse saavutamiseks peame oluliseks olla eeskuju ning aidata ka oma klientidel jätkusuutlikult tegutseda ja säästa energiat, loodus- ja elukeskkonda ning tervist.

DeltaE inseneribüroo realiseerib vaid lahendusi, mis toovad kaasa reaalse ressursisäästu.

Kui soovime 2050. aastaks saavutada kliimaneutraalsust, siis ei ole otstarbekas teha investeeringuid, mis ei arvesta keskkonnahoidu.

ÜRO kestliku arengu eesmärgid

2015. aastal võeti Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni tippkohtumisel vastu 17 kestliku arengu eesmärki. ÜRO liikmesriikidelt, ka Eestilt, oodatakse poliitika kujundamisel nendest eesmärkidest lähtumist riikide sotsiaal-, keskkonna- ja majandusvaldkonna strateegiate loomisele kuni 2030. aastani.

DeltaE saab panustada järgmiste sihtide elluviimisel:

Loome endale ja klientidele keskkonna, kus töötavad rõõmsad ja terved inimesed.

KVJ lahendustega oleme parandanud vee kvaliteeti ja säästnud 350 000 m³ vett.

Energiatõhusus on DeltaE fookus: oleme ehitanud 1,5+ MW päikeseelektrijaamu.

Keskendume kõrge lisand-väärtusega töömahukate sektorite efektiivsusele.

Tegeleme ressursisäästliku ja keskkonnaohutu tööstuse arendamisega Eestis.

Aitame omavalitsustel saa-vutada ressursitõhusus ja luua jätkusuutlik ühiskond.

Kasutame materjale kesk-konnasäästlikult ja kontoris sorteerime tekkinud prügi.

Aitame tõsta ühiskonna teadmisi korraldades tasuta ressursitõhususe koolitusi.

Energiasäästlikud ettevõtted moodustavad tasakaalus Maa ökosüsteemi.

Teeme koostööd Rohetiigri liikmetega just keskkonna-teadlikkuse parandamiseks.

Ühinesime 2021. aasta jaanuaris Rohetiigri organisatsiooniga, mille eesmärk on suurendada ettevõtete keskkonnateadlikkust ning panna alus tasakaalus majandusele. Rohetiiger esindab kestlikkuse suunal tiigrihüpet tegevaid ettevõtteid, koondab teadlastelt ja vabaühendustelt teadmisi, kujundab koos avaliku sektoriga poliitikaid.

DeltaE roll Rohetiigri organisatsioonis on olla üks Eesti rohepöörde teerajajatest ning aidata ettevõtetel energia-, ressursitõhususe ja keskkonnahoiu lahendusi realiseerida. Uuri meie sõprade kohta siit: www.rohetiiger.ee/

Aitasime 2020. aasta lõpus erasektoris välja töötada rohelised investeerimislaenud, mis toetavad üleminekut kliimaneutraalsusele ja kestlikule majandusele. Tänu rohelaenudele on klientidel võimalik finantseerida oma keskkonnasäästlikke lahendusi ja muuta oma igapäevast tarbimist jätkusuutlikumaks.

Investeering vähemasse energiatarbimisse, taastuvenergia tootmisse ja igapäevasesse ressursi-tõhususse parandab iga ettevõtte konkurentsieelist.

Koolitame iga aasta üle 500 ettevõtte esindaja energia-, ressursi- ja keskkonnatühususe teadmiste jagamiseks. Koolitus keskendub reaalsetele praktilistele lahendustele, mida saab kasutada mistahes ärikinnisvaras optimaalsemate energiakulude ja keskkonnahoiu tagamiseks.

Koolitus on praktiline ning lahendustest räägivad oma ala tippspetsialistid. Sihtgruppideks on avalik sektor, ehitus ja ärikinnisvara ning tootmine ja tööstus. Registreeru järgmisele koolitusele SIIN.

Picture1

6300 t

Atmosfääri paiskamata CO2

Big_Water_blue

350 000 m3

Kokku hoitud
vett

Electric_Light_bulb_blue

17,5 GWh

Kokku hoitud elektrienergiat

High_Temperature_blue

20 GWh

Kokku hoitud soojusenergiat

Kokku hoitud raha

3 M€

Kokku hoitud
raha

Realiseeri oma keskonnaprojekt meiega!

Võta ühendust