Elektrikulu monitoorimine

Elektrikulu monitoorimine on teisaldatavate monitoorimisseadmete kaudu andmete kogumine, et tuvastada, kuidas elektritarbimine hooneosade ja tehnosüsteemide vahel jaotub. Monitoorimise tulemuseks on analüüs, mille põhjal optimeerida tehnosüsteemide tööd ja hoone elektritarbimist juhtida.

Monitoorimise eelised

  • Seadmeid paigaldab professionaalne meeskond.
  • Seadmeid saab paigaldada pinge all.
  • Paigaldise demontaaž ei ole vajalik.
  • Tarbimisandmed kogutakse kuu ajalise perioodi kohta tunnipõhiselt.
  • Andmete põhjal koostatakse analüüs, meetmed ja soovitused energiakulu vähendamiseks.
  • DeltaE realiseerib sobivuse korral välja pakutud lahendused.
Elektrikulu monitoorimine

Keskmised projektid

  • 5-25 mõõtepunkti.
  • 30-90% kogutarbimisest saab kaardistatud.
  • Analüüsi tasuvusaeg vähem kui 1 aasta.
  • Tuvastatud kokkuhoiupotentsiaal 3000 – 40000 €.
Tasuta konsultatsioon

Galerii lahendustest

Valdkonna referentsid

Soovid elektrikulu monitoorimist ja analüüsi?

Võta ühendust