Mis on tehnohooldus ja selle eelised?

Tehnohooldusteenus – tegevused ja tööd, et füüsiliselt säilitada kinnistu osaks olevaid ehitisi, tagades ehitistes paiknevate tehnosüsteemide seisundi vastavust ettenähtud nõuetele.

Hoonete tehnosüsteemide hooldust pakume komplekse teenusena, mille eeliseks on hooldajapoolne hoone erinevate süsteemide (kütte-, ventilatsiooni-, jahutuse-, vee-, tehnosüsteemide automaatika, kanalisatsiooni- ja elektrisüsteemi jms) terviklik ülevaade. Tellides kogu tehnosüsteemide hoolduse ühelt ettevõttelt säästetakse raha ja aega.

Tehnosüsteemide ja nende osade hooldus viiakse läbi vastavalt EVS 807:2016 standardis fikseeritud toimingutele ja sagedustele, hoolduse käigus teostatud tööd fikseeritakse hoolduspäevikus, mis tagab vajaliku informatsiooni olemasolu.

tehnohooldus
tehnohooldus-3

Tehnohoolduse põhilised eesmärgid

 • Optimaalse tehniliste süsteemide ja seadmete eesmärgipärase toimimise tagamine, teostades regulaarset ülevaatust, kontrolli ja reguleerimist.
 • Avariiolukordade ja toimimise halvenemise ennetamine, kõrvaldades jooksvalt pisivead.
 • Süsteemide oluliste puuduste ilmnemise või hävimise tõenäosuse vähenemine, teostades regulaarset ülevaatust, kontrolli, puhastust ja vigade kõrvaldamist. Järjepidev hooldus annab hea ülevaate süsteemide hetkeolukorrast
 • Läbi regulaarse hoolduse pikendada seadmete eluiga.
 • Liigse energiatarbimise vältimine.
 • Oluline on tagada hoone ohutus nii hoone tuleohutuse kui ka tervisekaitse seisukohalt.
 • Kogu tehnohoolduse kava koostamine ja haldurtarkvaras hoidmine.
 • Hooldustegevuste, probleemide, lahenduste koondamine ühtsesse tarkvarasse.
 • Hoolduse käigus eelarve planeerimine.
 • Tagada kasutajate jaoks mugav ruumide sisekliima.
 • Muuta hoone tegevuskeskkond funktsionaalselt sobivaks, see suurendab omakorda töötajate mugavust ning tööviljakust.
 • Lasta lõppkasutajal keskenduda oma põhilisele äritegevusele.
 • Aidata tegevuskulusid prognoosida ja vähendada ning parandada korralise hoolduse kvaliteeti.
 • Nõustada klienti olemasoleva hoone ja planeeritavate juurdeehituste/ümberkorraldustega seonduvate küsimustega(projekteerimisest ehituseni).

Standardsed probleemid

 • Ventilatsioonifiltrid on saastunud, mille tõttu peavad seadme ventilaatorid kulutama oluliselt rohkem elektrienergiat tagamaks õhuvooluhulkasid.
 • Ventilatsiooniagregaadid on sees mustunud, mistõttu tuleb neid seest puhastada, kui välisõhuklapp ei sulgu seadme seiskumise korral täielikult, võib vesiküttekalorifeer külmuda. Kui välisõhuklapp ei avane täielikult, siis õhuvooluhulk väheneb.
 • Kütte- ja/või jahutuskalorifeerid lekivad.
 • Plaatsoojusvahetiga seadme puhul kondensaadi äravoolu probleemid.
 • Ventilatsioonitorustikud on seest mustunud.
 • Inimesed kurdavad õhu puuduse üle (tuletõkkeklapid on sulgunud).
 • Vähenenud regenereerimisastme võimalikuks põhjuseks võib olla see, et rootori pöörete arv on liiga madal, kuna ajami rihm libiseb.
 • Soojusvaheti ei toimi, mille põhjuseks on tõenäoliselt purunenud soojusvaheti rihm.
 • Elektrikalorifeer ribide pinnad peavad olema puhtad, sest vastasel juhul võivad elektriküttevardad ülekuumenedes deformeeruda või kinnitused nõrgaks muutuda, mis põhjustab ebaühtlast õhu kuumenemist.
 • Ventilaatori kiilrihmad libisevad, mistõttu võib anda ventilator vähem õhku peale. Teine põhjus võib olla tiivikude labadele kogunenud tolmukiht.
 • Ülekuumenenud elektriküttevardad võivad deformeeruda või nende kinnitused võivad lõdvaks muutuda ning põhjustada ebaühtlase õhu kuumenemise.
 • Soojussõlmes soojusvahetid on ummistunud, ventiilid/andurid lekivad.
 • Kondensaadipump ei tööta.
 • Madal kompressori õlitase.
 • Madal veesurve kraanidest, ummistunud torud/filtrid, valesti dimensioneeritud toru suurused.
 • Liiga kõrge veesurve, hüdrauliliste löökide teke.
 • Lekked torustikes.
tehnohooldus-6

Tehnohoolduse ülesehitus

 • Tehnosüsteemide olemasoleva olukorra hindamine ja vigade kaardistamine
 • Tehnohoolduse kava koostamine arvestades kliendi erisoove
 • Standardikohased hooldustoimingud
 • Reageerimine riketele ja avariidele
 • Tehnosüsteemide toimivuse hindamine ja pidev parendusettepanekute esitamine
 • Kord aastas investeeringuplaani esitamine kliendile

Telli tehnohooldus ja küsi tasuta konsultatsiooni!

Võta ühendust

Valdkonna referentsid

Soovid lahendusi? Võta ühendust!

Võta ühendust