Roheaudit

Roheaudit – toetusmeede tootmisettevõtte ärimudeli muutmiseks
EAS toetab toomistettevõtete ärimudel muutmist. Protsessi käigus koostatakse teekaart, millega antakse ülevaade ettevõtte rohevõimekusest. Toetuse andmise eesmärgiks on ärimudelit muutvate arendusprotsesside elluviimine, et need oleks jätkusuutlikud, konkurentsivõimelised ning vastaksid keskkonna ja kliimaneutraalsuse eesmärkidele. Roheauditi koostamiseks saab teotust 50-70% või kuni 10 000 €. Toetust arendustegevuste elluviimiseks saab kuni 70% või maksimaalselt 200 000 €. Kõik tegevused peavad olema teostatud hiljemalt 31.12.2025.

Keda toetatakse?

EAS toetab tööstusettevõtteid (EMTAK B,C), kes on Eesti äriregistrisse lisatud. Toetusele ei kategoriseeru kivi- ja pruunsöe kaevandmine, nafta, gaasi ja tubakatoodete toomine, sest eesmärk on dekarboniseerituse taset suurendada ja panustada kliimaeesmärkide saavutamisse. Täpsemalt saab lugeda SIIT.

Taotlusvoorud ja tingimused

Roheaudit ehk esimene etapp Toetusmeede ehk II etapp
Kogu toetussumma 506 543 € 8,2 M€
Suurim toetus Kuni 10 000 € Kuni 200 000 €
Perioodid 2022- 31.12.2024 2022-31.12.2024
Sihtrühmad Tööstus ja mäetööstus ehk EMTAK B ja C Tööstus ja mäetööstus ehk EMTAK B ja C
Aeg, kestvus Kuni 6 kuud Kuni 18 kuud
Aruandluse periood 4-6 kuud
Menetluse aeg 20 tööpäeva 30 tööpäeva

Protsess

Algab sellest, et ettevõte tuvastab end, kas ta kategoriseerib toetusele. Seejärel tuleb leida ettevõte, kes koostab teekaardi, analüüsib projektid ning tegevused läbi ja selgitab välja vastavuse toetuse eesmärkidele. Selle põhjal hakatakse arendustegevusi ellu viima kahe aasta jooksul.

Etapp
Aeg
Andmete kogumine 1 kuu
Roheauditi koostamine 2 – 4 kuud
Toetustaotluse koostamine 1 kuu
Hangete läbiviimine 1 kuu
Realiseerimine kuni 18 kuud
Aruandlus kuni 6 kuud
Rohetaotluse protsessi ajakava

Võta julgelt ühendust ja küsi pakkumist. Aitame Teil roheauditi koostada ning realiseerida ülejäänud protsessi.

Võta ühendust