Mõõtmine on energiakokkuhoiu alus!

Et olla oma hoone peremees ja alustada energia kokkuhoiuga, tuleb teada, kuhu energia kulub ning analüüsida, kas see on vajalik või mitte. Selleks tuleb hoonesisene tarbimine eraldada osadeks. Töötame välja püsivad mõõtmissüsteemi lahendused, mis koosnevad eri tüüpi arvestitest (näiteks elekter, vesi, soojus, gaas jms). Kogutava informatsiooni baasil saab analüüsida energiatarbimist, leida kokkuhoidmiskohti, hinnastada tooteid või esitada arveid.

ressursitõhusus toetusmeede ja ressursiauditi kirjutamine

Foto tegi: Marti A.

MeasureWay

Kui arvestid on hoonesse paigaldatud, saab alustada andmete kogumist ja talletamist. Selleks tuleb paigaldada seadmestik, mis arvestitest informatsiooni pärib ning edasi saadab. Nii saab klient informatsiooni jälgida otse veebist. Kui Delta E töötab välja tehnilise lahenduse arvestite paigaldamiseks ning kommunikatsioonide rajamiseks, siis andmete kogumiseks, talletamiseks ja visualiseerimiseks kasutame brändi MeasureWay.

MeasureWay keskseade kogub andmed objektil paiknevatest arvestitest kokku ning saadab sõltumatu sidelahendust kasutades pilveserverisse. Pilveserveris saab andmeid vaadata, töödelda ja visualiseerida. Igakuiselt saadetakse välja raport, kus vastavalt soovidele on välja toodud iga mõõtepunkti tarbimisandmed kuu kohta kuu või tunni lõikes. Andmete kogumine toimub enamasti intervalliga 10 minutit kuni üks päev.

MeasureWay keskseadme rent on kuutasuline teenus. Lisaks eelnevalt toodule saab süsteemi kasutaja olla kindel, et probleemide tekkimisel tegeletakse nendega jooksvalt (näiteks probleem arvestiga, mure toitega, sideteenuste katkestus jms). Välditakse ebameeldivaid üllatusi, näiteks kui kuu lõpus tuleks esitada arve, avastatakse, et süsteemi töös esineb tõrkeid ning näidud pole teada.

Andmete töötlemine ja visualiseerimine

Süsteem võimaldab koostada erinevaid loogikaid tarbimisandmete töötlemiseks, näiteks matemaatilised tehted arvestite näitudega, tarbimiste kalkuleerimine ning sündmuste tuvastamine (näiteks toimub vee tarbimine öisel ajal). Mõõtmissüsteemi rajamisel lepitakse süsteemi kasutajaga kokku, milliseid andmeid ning mis kujul näha soovitakse ja koostatakse vastav visualiseering.

Olemasolevate süsteemide täiendamine

MeasureWay süsteemi saab vajaduse tekkides täiendada uute arvestitega ehk paigaldatav süsteem ei pea olema lõplik, vaid seda saab jooksvalt täiendada. Olukorras, kus objektile on juba paigaldatud arvestid, kuid nendest kogutakse informatsiooni käsitsi või on välja ehitatud süsteem kauglugemissüsteem, aga andmed kuskile ei liigu, saame olla abiks lahenduse väljatöötamisel, et automatiseerida andmete kogumine ja edastamine pilveserverisse.

Tähelepanuväärsed koostööpartnerid

Oleme rajanud kümneid mõõtmissüsteeme koostöös erinevate koostööpartneritega. Näitena võib välja tuua Scandium Kinnisvara, kellega koostöös oleme rajanud mõõtmissüsteeme nullist ning lisanud kauglugemise võimekuse olemasolevale objektile eramajas, kus see eelnevalt puudus. Lisaks on töös mitu rajatavat hoonet ning koostöö jätkub kindlasti ka tulevikus.

  1. Teise näitena
  2. toome välja

Larsen Kinnisvara, kes pöördus meie poole murega, kus olemasoleva kauglugemissüsteemi seadistamisel oli tehtud vigu ning puudus ülevaade, kuidas süsteem toimib ja millised kuvatavad andmed on reaalsed. Olukorra tegi veelgi keerulisemaks asjaolu, et andmeid sai eksportida käsitsi välisele mäluseadmele. Koostöös selgitasime välja, andmete õigsuse, seadistasime süsteemi vastavalt reaalsele olukorrale ning tekitasime kommunikatsioonikanali, et andmed liiguks otse pilveserverisse ja oleksid reaalajas jälgitavad. Keerulise olukorra lahendamisest arenes välja pikemaajalisem koostöösuhe.

Author:
Lorem ipsum dolor et sit nullam. Lorem ipsum dolor et sit nullam. Lorem ipsum dolor et sit nullam. Lorem ipsum dolor et sit nullam.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga