Kuidas hooneid õigesti majandada ja kulusid vähendada?

Kuidas hooneid õigesti majandada

Energiasäästmislahenduste audit aitab ettevõtetel mõista, kas hoone tehnosüsteemide energia kasutamine on optimaalne ning kus on peamised võimalused energiat säästa. Sääst võib tulla väga üllatavatest kohtadest. Toome välja kõige tavapärasemad säästukohad, sest kui hooneid õigesti majandada, siis saab olenevalt hoonetüübist energiatarbimise kulusid vähendada kuni 50%.

Meie 10-aastane kogemus on näidanud, et olemasolevate hoonete mõõtmissüsteemid on amortiseerunud ja seal olevaid väärtuslikke mõõtmisandmeid ei kasutata või ei tehta nende abil tehnosüsteemides vajalikke muudatusi. Näiteks mitmetest audititest on välja tulnud, et pea pool hoone elektrienergia tarbimisest toimub töövälisel ajal ehk siis, kui tegevust hoones pole.

Töövälise aja tarbimise optimeerimine pole ainuke koht, kus tegelikult annab palju kokku hoida. Teine suur probleem on hoonete kehv sisekliima, mis enamasti seisneb hoone üle-kütmises. Oleme korduvalt auditi protsessis jõudnud järeldusel, et hoones toimub tehnosüsteemide üksteisele vastu töötamine, kus suvel on küte ja jahutus samal ajal töös. Või on just vastupidi, et küte soojendab maja ja jahutussüsteemid jahutavad seda sama just köetud õhku maha. Kokkuvõttes väljendub see kirjeldatud süsteemide vastu-töö ettevõtte energiaarvetel. Paljuski sellised olukorrad tekivad, sest arvestite ja mõõtmissüsteemide info ei jõua kuskile ning klient ei oma ülevaadet oma hoone tehnosüsteemides olukorrast ja nende kuludest. Kui hoones puudub või on tänaseks üle 10 aasta vana hooneautomaatika (BMS), siis tuleks kliendile kindlasti mõelda hooneautomaatika süsteemi renoveerimise peale. Hooneautomaatika annab kliendile võimaluse vältida anomaalseid lisakulusid tehnosüsteemide ja panna olemasolevad seadmed tööle kõige efektiivsemal režiimil, mis kokkuvõttes tagab madalamad energiakulud koos tehnosüsteemide pikema elueaga.

Samuti on suureks säästu kohaks renoveerimata valgustuspaigaldis. Valgustite puhul on oluline, et need ei oleks deformeerunud, tagaksid ruumides piisava valgustustaseme, sinna oleks valitud õige värvsustemperatuuriga valgusallikaid ning valguspaigaldist saaks oma soovi järgi reguleerida – oleks tagatud paigaldise automaatne juhtimine. Reguleerimine on äärmiselt tähtis, sest see aitab suunata õige hulga valgust sinna, kus seda vaja on, ja hoida vähem valgustust seal, kus inimesi pole ja kus seda pole vaja. Kui me ei kasuta valgust seal, kus pole vaja, siis me saamegi selle pealt juba kokku hoida.

Kas olete oma ettevõttes märganud, et ruumides on pidevalt sisekliimaga seotud probleemid, kõrgenenud elektriarved ebatavalisel ajal (nt suvel) ja valgustust ei anna juhtida ning töötajad kaebavad ebakvaliteetse valgustuse pärast? Siis tasub ette võtta energiasäästmislahenduste auditi protsess, et saada ülevaatlik pilt hoonest ning selle põhjal hakata tegutsema kulude vähendamise suunal.